Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

1952
החגיגות במלאת 25 לקבוצה היו אירוע מרשים וגדול, שכמוהו לא ראו נכבדי הישוב.
היה טקס מכובד, היתה תערוכה גדולה ויפה, היתה מסכת של תנועה ומחול בה השתתפו כל ילדי המשק מכיתה א` - יב' והיו עוד שלל מופעים.

החצר כולה היתה מקושטת בדגלי הלאום, היתה אווירה חגיגית ומרוממת - לה היו שותפים כולם.
לאירוע התכוננו יושבי הקבוצה במשך תקופה ארוכה, וכל החיילים שיכלו באו לעזור בהכנות.
את החגיגות ארגנו ראובן מאיר ואריה מאיר.
את המסכת העלו בעזרת במאית מבחוץ - נועה רום, את המוסיקה כתב עבורנו וניצח בוניה שור, הביצוע היה של נגנים מתזמורת קול-ישראל.
היו גם הופעות התעמלות, פירמידות וכל האירוע המורכב הזה נערך באזור של הבריכה ובית התרבות.
הקבוצה מנתה אז 300 חברים קבועים, ועוד כ- 140 ילדים, ביניהם ילדי לנה, ילדי חוץ, בני הקבוצה ועוד קבוצות נוער שהתחנכו כאן בתקופה ההיא של ראשית המדינה.
 
היתה זו תקופת הפילוג הגדול בתנועה הקיבוצית, בית הספר המשותף שילר-ברנר התפרק ונפתח בית הספר בבית.
למרות הפילוג, הוזמנו ובאו חברי נען, גבעת ברנר ורבים מישובי הסביבה: מחולדה מגיבתון ועוד קהל מוזמנים רב שכלל את כל נכבדי הישוב.
מי שלא הגיע שלח מברק או ברכה ונראה כי המדינה כולה רגשה והתרגשה בשמחתנו.
 
קיבוץ משגשג שיסדוהו אינטליגנטים - יצחק יעקבי עיתון דבר 1952
קבוצת שילר 1952 - הפועל הצעיר 4
קבוצת שילר בת כ"ה - עיתון דבר
מהעיתונות 
 
מאת ועדת היובל
חול המועד סוכות תשי"ג (05.10.1952)
 
על יסוד החלטת האסיפה האחרונה, מתפרסמות כעת הועדות המתחילות לפעול מהיום ועד סיום חגיגת מחצית היובל,
כדי להבטיח הצלחה מהצד הארגוני - הסידורי
שיפור החצר וקישוטה, קבלת אורחים ושיכונם, סדרנות
יהודה אנוש
בן יצחק
יעקב צוקרברג
שמואל קרמיש
עזרא מאיר
יוסף שיפלדרין
אברהם שטייניג
שלמה אבי יונה
דוד קלינהופר (עפר)
נתן שטריק (שי)
יחזקאל בוים (אילן)
יעקב מוזס
צפורה כסה
לאה כץ
אריה בלומנשטוק (ברקן)
מנדל ברגיל
אפרים קרומהולץ (קמרון)
חיים קרשפין
חיים בלומנטל (טל)
שלמה גוטסמן (גולן)
זאב הוכברג
אריה דנקוורט
שאול אורנשטיין
יואל פלש
הנס דנקוורט
אדי גטריידה

מזנון, תחבורה וסידור החניה
צבי קרמיש
סוור טננבאום
צילה שטייניג
דניאל גרינשפן (גורן)
הנס דנקוורט
ראובן גולדהירש
יוכקה דקס
קלרה זיכל
2 חברות מהמטבח
אברהם קמל
נתן מיר
מנחם שקד
 
הערות:
בסידור הועדות לקחו בחשבון את הצורך שכל חבר יטפל באורחיו הפרטיים ואת החברים המשתתפים בצורה אחרת בחגיגה (מקהלה וכו`).
אנו פונים לכל יתר החברים והילדים המבוגרים להתייצב ביום החגיגה לרשות הפעולה !

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות