Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

יחידת משאבי אנוש - מש"א הוקמה בשילר במחצית 2002, כחלק משינוי המבנה הארגוני של הקיבוץ וכהכנה לשינויים צפויים באורחות חיינו.

את היחידה הקים גרשון גילת, מנהל מש"א שכיר, כשאליו הצטרף חבר הקיבוץ דוידי לאור, את דוידי החליף בתפקיד נתן רתם.
מיום הקמתה, שמה לה היחידה כמטרה מרכזית את שינוי אורחות החשיבה וההתייחסות של חברי הקיבוץ בכל הנוגע לפרנסה ועבודה, כשהמוטו הוא שכל חבר צריך להיות אחראי לפרנסתו, ולא לחכות שהקיבוץ ידאג לו לתמיד ובכל תנאי.
במקביל הושם דגש על פיתוח והטמעת כלים לפיקוח ובקרה בתחום העבודה, הונהגה מערכת נוכחות ממוחשבת ונוסחו תקנוני עבודה חדשים.
 
במאי 2004 התחיל תהליך של תמחור משרות על מנת לתת תמונה עדכנית ואמיתית לגבי תרומתו בעבודה של כל חבר לענף ולקהילה, ובהמשך תהליכי השינוי - גם לעצמו.
אנו שואפים להביא את חברי המשק אל סיפו של השינוי, כאשר הם מוכנים יותר, בשלים יותר ועצמאים יותר, וזאת מתוך אמונה שכך יהיה קל יותר להתמודד עם התהליכים שמצפים לנו.
היחידה מטפלת בין השאר בתחומים הבאים:
1. ניוד ושיבוץ חברים בעבודה בענפי המשק והקהילה.
2. סיוע לחברים בתהליכי מעבר עבודה וקריירה.
3. ניהול מערכת נוכחות עובדים, הפקת דוחות לעובדים ולמנהלים ע"פ הצורך.
4. ניהול מגזר עובדי החוץ, כולל בדיקת תנאי העסקה, סיוע מול המעסיק, אישור הוצאות.
5. גיוס ומיון עובדים שכירים, קביעת תנאי העסקה ושכר.
6. סיוע למרכזי ענפים בניהול כ"א.
7. ניסוח נהלים ותקנונים בתחום העבודה.
8. ניהול נושא ההשתלמויות והלימודים של חברי המשק.
 
מנהל מש"א הוא חבר בהנהלת הקהילה מתוקף תפקידו, וכמו כן מרכז את ועדת מש"א והשכלה, הכוללת שישה חברים.
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות