Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

בערב חג השבועות בשנת 1979 חגגנו בקבוצה מלאת 25 שנים למטע בשטח. וכך הוקרא לסיום:
"בא לסיומו ערב בו ניסינו לספר מעט מעט על עצים ואנשים. הענף שהתחיל את דרכו בהיסוס ובלבטים קשים הפך היום לאחד הגורמים החשובים והעיקריים במשק."
הערב סקר את ההתפתחות הכרונולוגית של המטע, ענף שעבר שינויים רבים ושמות שונים: הכרם, כרם ועצי פרי, נשירים. כיום נקרא הענף המטע והמתנדבים קוראים לו Apples.
לאירוע הוזמנו כל עובדי הענף והנוטעים לדורותיהם שענדו תג מיוחד וחגיגי על חזם.
חיים שכאלה למטע קבוצת שילר היה ערב פנימי והתקיים בחדר אוכל, על הדשאים והרחבה היו פזורים טרקטורים וכלים חקלאיים ששרתו את הענף במשך השנים.
ההכנות התחילו בתחקיר מקיף בארכיון בעזרתו של אפרים קמרון והתוכנית כללה:
·         ראיונות של העובדים בענף במשך השנים.
·         נתונים על השתנות החלקות והגידולים.
·         שיטות טיפול, נטיעות וקטיפים.
·         שיר מיוחד כתב ניר מאיר לאירוע אותו ביצעו: זלמה מוקסיי, מיכל קורן ופסיה שטוסר: שיר הנשים שבבית 
·         פרק הוקדש לבית הקירור שבראשית דרכו היה שייך למטע.
 
קטעים שהוקראו בערב:
המטע משנת 1971 ואילך: כל העצים והכרמים שניטעו בעשר השנים הראשונות כבר נעקרו במשך השנים, פרט לחלקת האגסים הידועה כאחת הטובות ביותר בארץ. במקומם מופיעות חלקות חדשות מתוכננות ובהן: פקאנים, אפרסמונים, חבושים ועוד. מאחר וניתן אישור לנטיעת שטח נוסף ניגש הצוות למבצע נטיעות בהיקף כפול משטח שהיה עד אז. שני גורמים חדשים וחשובים לציין:
1. ענה, זן שפותח בארץ על ידי חבר עין שמר ומתאפיין בצימוח מהיר, פרי גדול יפה   וטעים, אך חשוב מכל: מבשיל כחודשיים לפני הזנים האחרים.
2. ניסיון לקבוע את צורת העצים של המטע.
 
גם בית הקירור זה לא מה שהיה פעם. ראשית, שטחו הוכפל. דולגין שבנה את הסככה הראשונה, הפך בינתיים לחבר משק והכפיל את שטחה אם לא השליש. נוספו קלארקים לסוגיהם. בשנת 1973 נחתה מכה על הענף כאשר מחצית מסככת האריזה ואיתה מחצית מפס הבירור - עלו בלהבות. אולם השיפוץ היה מהיר ולקראת העונה נקנה ציוד חדש ואף הורחב פס בירור הפרי. עם הזמן הוכנסו לשימוש פסי בירור נוספים וכיום ניתן לבצע בו זמנית בירור שזיפים, אגסים וענה. גם המבנה החל להזדקן והשנה נאטם מחדש.
כיום עומד בית הקירור כענף בפני עצמו ועונה יפה על הציפיות שנתלו בו ועל הצרכים של המטע.
                            

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות