Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הספריה נוסדה בשנים הראשונות לקיום הקבוצה. בשנת 1931 נמסרה הנהלת הספריה למהלר, בחדר האוכל הוצב ארון ואת הספרים נתנו החברים.
תפקיד הספרן היה שייך לגברים באותן השנים ומולא בשעות שאחרי העבודה, ספרנים נוספים בשנים הבאות היו משה קליינר-זעירי ואפרים קמרון שהחליפו.
בשנת 1944 נחנך בית ביננשטוק הלא הוא בית התרבות ובו חדר ספריה, האחראי כעת הוא שלמה מיר והחברים קוראים הרבה - את הספרים הישנים והטובים.

ב - 1959 הוחלט להגדיל את מבנה הספריה, [בצמוד לבית התרבות], הבנייה הסתיימה ב - 1960 ומאז ועד היום זהו מיקומה של ספרית קבוצת שילר. חברי המשק והילדים אהבו לקרוא והרבו לפקוד את הספריה מחפשים ספר חדש, ספר לעיון, ללימודים.
מתחילת שנות השבעים כיהנה אסתר קרמיש כספרנית הקבוצה וראתה את חינוך הילדים לקריאת ספר טוב כערך עליון.
עימה מאז ומחליפתה היא מוקי מאיר שחולשת על ספרית החברים.
ספרית העיון במועדון וספרית הילדים בחדר קריאה של פעם, נסגרו.
ספרים רבותי, ספרים.
 

על הספרייה
ספרייתנו - מוקי ואסתר עלים, 1986
ספרייתנו נוסדה בשנים הראשונות לקיום הקבוצה, קרוב לודאי בראשית שנות השלושים. עוד היום אפשר למצוא ספרים שהובאו על ידי ראשוני הקבוצה.
שנים רבות נעשתה העבודה בה בהתנדבות. החבר אשר הטביע את חותמו על הספרייה, הגדילה, הרחיבה, היה שלמה מיר זל. הוא השקיע בה הרבה מרץ, עבודה ובעיקר אהבה.
בראשיתה הייתה הספרייה משוכנת בחדר קטן. במשך השנים שופץ המקום, אך הרחבה זו שהספיקה לפני שנים אינה עונה כיום על הצרכים שלנו. המקום צר מלהכיל את כל האוצרות. רצוי אפוא ואפילו הכרחי לחשוב על הרחבת הספרייה ואולי אפילו על העברתה למקום מתאים יותר.
בספרית המבוגרים למעלה מ - 13,000 ספרים, מהם הרבה ספרי יעץ, כגון: אנציקלופדיות, מילונים וכו`. בספריית הילדים מא` - ח` כ- 3500 ספרים.
אנו חתומים על כתבי עת אחדים, בעיקר בידיעת הארץ, מקרא, קורות עם ישראל בארץ ובתפוצות, כמו כן על פרסומי התנועה (יד טבנקין).
בשנים האחרונות גדל מספר הקוראים בקרב החברים והוא מגיע ל - 150 בקירוב, אחוז גבוה למדי. לעומת זאת חלה ירידה משמעותית בקריאת הילדים, וזאת חרף גידול ניכר במספר ספרים חדשים.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות