Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עלים 20.02.1959
חצי יובל שנים עברו מאז שהשורה הראשונה של גורדוניה אשר נקראה אז קבוצה ד` זזה לכיוון הנקודה הנכספת - ארץ המכורה.
ובעוד אש היצירה וההגשמה יוקדת בלבותינו דרכו הראשונים על סף קבוצת שילר.
זוכרת אני את היום בו הפליגה האניה עם ראשוני החלוצים. כולי נסחפתי בהתרגשות של קנאה ויראה למאושרים אשר כבר הגיעו להגשמת הרעיון הנשגב של בנין ויצירה בארץ ישראל העובדת (במילים של הימים ההם). וכשאני עצמי זכיתי להיות בין המאושרים, לא היה גבול להתרגשותי ולרטט ליבי.
עלייתי חלה בעצם ימי המאורעות של 1936, וההדים שהגיעו מהארץ היו מאד טראגיים. שפיכות דמים, שחיטות יהודים והרס יישובים. אך האם מאורעות אלה היו יכולים לרפות את ידי אנשי התנועה אשר עמדו לפני עליה? האם עלה על דעת אחד מאיתנו לדחות ולחכות? חס וחלילה.
הלהט והצימאון גבר עם קשיי המצב הביטחוני ששרר אז בארץ והוא לא ריפה את משאת נפשנו, ובעצם ימי הדמים הגעתי לקבוצת שילר.
 
קיים נוהג יפה שאחת לשנה אדם מתייחד עם עצמו, משפחתו וציבורו כדי לסכם תקופה מסוימת של חייו. נוהג  אשר מקיף את כל חלקי האנושות מדורי דורות. האם דומה סיכום של חצי יובל שנים לכל אותם הסיכומים שאנו רגילים להם? האם פרשת חיים ארוכה זו מספיקה כדי לאמור במשפט אחד: זו הדרך בה בחרנו אחרת איננה (שיר אשר הושר בימים ההם) ? ואילו ידענו על התמורות והזעזועים אשר באו עלינו, האם היינו בוחרים אחרת?
תוחלתנו לא נסתיימה אך ורק בתוספת לבנה לבניין חיים משותפים אשר הוכנה לנו כמה שנים קודם לכן, אנו השתלבנו שילוב מלא ונאמן ומסור והעמסנו על שכמנו תפקידים ומשימות בחושבנו כי אלה ישמשו נר לרגלי דור ההמשך.
טעינו טעות מצערת (לא על הבחירה חס ושלום) החיים הם דינמיים ותהליך שינוי פני הקבוצה קיבל דחיפות ומגמות לא להן נתכוונו.
והיום, בסיכומי 25 שנות חיים במקום, תוהה אני ושואלת את עצמי מה נשאר מאותם הימים?
נשארו זכרונות יפים... ונשארה תקווה שהיתדות אשר תקענו במקום זה ישארו איתנים.
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות