Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"לפרקים מתולדות ימיה הראשונים של קבוצת שילר
עבודת גמר - גיא מיר
בית ספר תיכון ברנר
 
מבוא:
את עבודת הגמר שלי על תולדות קבוצת שילר תכננתי בצורה רחבה מאד, תוך כוונה לפרוס אותה על תקופה של 20 שנה ויותר: מתקופת התארגנות גרעין הקבוצה בחול ועד קום המדינה.
הכוונה היתה לתת תאור רחב של התפתחות הרעיון הציוני בגליציה כרקע להתארגנות גרעין הקבוצה, לתאר את הלבטים והקשיים בימים הראשונים בקרית ענבים, בהסתגלות לתנאי הארץ, לעבודה פיסית. לתאר את התנאים בארץ בימי העליות הרביעית והחמישית, העליה להתיישבות, הקשיים המשקיים, היחסים עם המוסדות המיישבים והקרנות הלאומים, התיישבות האלף, תאור חיי היומיום, חיי החברה והתרבות, קליטת העליה, חינוך הילדים וכו`, הקמת מפעלי תעש מחתרתיים בקבוצה ועוד דברים חשובים אחרים שקרו בשני העשורים הראשונים של הקבוצה - עד לביסוס הכלכלי, עי קבלת תקציב התיישבותי מלא בתום מלחמת העולם השניה.
אולם, מסיבות של קוצר זמן, שנגרם בגלל חובתי כתלמיד ביס קיבוצי, (פרויקט יא` שתפס את כל ימי החופש הגדול), חובותי השוטפים כתלמיד יב`, חובותי בעבודות המשק, לגבי חברת הילדים - נאלצתי להצטמצם ולוותר על הרבה פרקים מתוכניתי. כתבתי רק על העשור הראשון של הקבוצה וטיפלתי כמעט אך ורק בצד המשקי-הכלכלי, תוך התעלמות מהצד החברתי, התרבותי ובעיות החינוך. השתמשתי בחומר התעודות הרב המרוכז בארכיון קבוצת שילר, הכולל גם צילומי תעודות מארכיון קרית ענבים, כפר גלעדי, ארכיון העבודה והארכיון הציוני. לרשותי עמדו גם הקלטות של חברה מראשוני הקבוצה, ורשימות של שניים מבני המייסדים ושל נכד אחד.
לצערי לא יכולתי לראיין אף אחד מהמייסדים, שהלכו כבר כולם לעולמם. מהבנים הראשונים, אלה שנולדו עוד בחול או בקרית ענבים, היתה בידי רק רשימה של דר` שלום זוסמן מתא, על חיי אביו. הבן היחיד מאלה שהיה חבר קבוצה דב לאור-לכטר, נפטר כשנה לפני שהתחלתי לכתוב את עבודתי.
חוסר בחומר זה פגע בודאי בטיב עבודתי, אך אין מה לעשות כנגד כח עליון.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות