Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

קבוצת שילר טו בחשון  03.11.1952
 
לכבוד : ועדת השמות הממשלתית
לידי : מזכיר הח` י.א. אריכא
ירושלים
 
א.נ.
הננו להציג בפניכם את עניין השם הקבוע ליישובנו כדלקמן:
א.      כידוע קראו ראשוני חברי קבוצתנו את יישובם בשם קבוצת שילר, כשם שחברי גבעת ברנר קראו את יישובם בשם גבעת ברנר. הם קראו בשם זה ליצירתם החברתית-חקלאית מתוך זיקה נפשית לשם הזה, כמו שהכירו אותו בעבודתו הציונית עברית בגליציה, בעוסקו בהוראה ובפעולה החינוכית של הקרן הקימת לישראל, ובהשתתפותו בעיצוב דמותה הרעיונית-הגשמתית של תנועת העבודה בארץ. בינתיים איתרע מזלנו והוסיפו ליישובנו שם לואי גן שלמה. השם הזה לא נקלט בתוכנו וגם בארץ אין מכירים אותנו בשם זה. גם לא מוסבר לנו במה שילר גרוע מורבורג, מרמורק, ברנר וכו`. יתר על כן, חברינו חיים בהכרה, כי באור השם  שילר, כקבוצה הנקראת על שמו של שלמה שילר זל, יצרנו את יצירתנו במשך 25 שנה להיותנו על הקרקע - בצרוף השם קבוצה לשם שילר.
ב.       הכתוב בפסקה א` בא לידי ביטוי נמרץ, כאשר התכנסנו במוצאי שבת יג בחשון תשיג, במלאת 27 שנה לפטירתו של שלמה שילר זל כדי לדון בענין זה לפי הדרישה של ועדת השמות במכתבה אלינו מיום ה` בתמוז תשיג. כאשר חברנו מאיר מסר על שיחתו בענין זה עם מר אריכא והודיע על הנכונות אצל ועדת השמות להחליף את המילה גן לפני המילה שלמה באיזו מילה אחרת ולהסכים שככה יקרא יישובינו בשם כרם שלמה או ניר שלמה וכו`. בא לידי גילוי התמרמרות גדולה אצל כל משתתפי האסיפה ואחר ברור סוכם: לפנות לועדת השמות בבקשה לשחרר את יישובינו מכל שם לואי נוסף ולהשאיר בתור השם היחידי קבוצת שילר . מאחר שקיימת נכונות אצל ועדת השמות להכניס שינוי בשם הלואי, לבטלו כליל בהזדמנות זו.
ג.        הננו על כן לבקש את ועדת השמות להתחשב ברצוננו זה ובסנטימנט של יוצר היישוב הזה ולא להפלות אותנו לרע ביחס לישובים אחרים הקרואים בשם לועזי. אנו הקדמנו לקרוא את יישובנו בשם קבוצת שילר לפי ברנר, מרמורק וורבורג וכו`. אנו מקוים שתחליטו לקיים רצוננו זה ובתוך מפת ארץ ישראל הרשמית יופיע השם המלא של ישובינו והוא בלבד - קבוצת שילר . ובתור לואי קבוצת פועלים להתיישבות חקלאית בעמ על שם שלמה שילר זל.
 

בכבוד רב
א.ר. מאיר

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות