Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
עלייתם של 12 הראשונים לגבעת הכורכר הצחיחה ב- 1927 לא לוותה בהבטחות. המוסדות המיישבים הבהירו כי לא צפויה כל עזרה מצידם (הקופה היתה ריקה). הפתרון היה למצוא את מקורות הפרנסה בפרדסי הסביבה, ובמושבה רחובות.
בראשיתה, נוסדה איפוא הקבוצה על תשתית של עבודת חוץ ככורח מציאות.
לוינסון, סמילנסקי ופרדסנים נוספים, קלטו את פועלי שילר החרוצים בפרדסיהם, התרומה היתה כפולה: החברים אשר התפרנסו למחייתם מהרגע הראשון רכשו תוך כדי כך ניסיון מקצועי שאִפְשר לנטוע ולגדל פרדס בבית.
לא תמיד נמצא מקום עבודה קרוב. לעתים היה הכרח להשכים עם שחר, לקחת את הארוחה שהוכנה בלילה וללכת שעה ארוכה ברגל בכדי להגיע בזמן לעבודה.
ארבע שנים מאוחר יותר, כשהחל הפרדס להניב, נשארו חברים אחדים ובהם דוד לכטר ומוטל רוזנפלד בבית, בכדי לטפל בפרדס שלנו שהיה למקור פרנסה מכובד.
ואולם גם בשנים הבאות המשיכו חברים רבים למצוא את פרנסתם בפרדסי הסביבה,
ורק עם שובם הביתה בשעות אחר הצהריים התמסרו לטיפוח ובנית המשק בבית.
 

עם הזמן התפתח המשק, הלול, גן הירק, ענפי השדה שאבו אליהם את רוב החברים והורגש מחסור קבוע בידיים עובדות.
יחד עם זאת, מוסדות הקשורים להתיישבות העובדת פנו לקבוצה וביקשו לאייש תפקידים שונים:
א.ר. מאיר שימש כמזכיר מועצת פועלי רחובות, גם דוד עופר עבד שם שנים ארוכות.
אברהם שטייניג עבד במחלקת הבנייה בת"א,
יעקב מוזס, ישראל פשטנדיג וישראל שטוסר עבדו בתנובה רחובות,
שייק שפירא ב"סִפְרי", יונה כסה-קוסוי היה מזכיר מפא"י וכן חבר כנסת,
עם סגירת בית הספר בבית, עבד אלי רייפן בהוראה בגימנסיה ברחובות ואפריים קמרון במשרד החינוך כמפקח.
 
משנות ה-70 ואילך, יוצאים כ- 6  חברים מידי בוקר לתפקידיהם מחוץ לקבוצה.
עוד כ- 8 מורות לבתי הספר בנצר ולתיכון ברנר, כ- 4 חברים בתפקידים שונים בתק"ם ברוטציה.
לרב אישרה הקבוצה את עבודת החוץ גם לאור העובדה, שהמשכורות  היו בדרך כלל גבוהות, (בתק"ם לא היו משכורות אלא התקזזות) והיתה זו תרומה חשובה.
כדי להבטיח את הקשר של עובדי החוץ עם הבית ננקטו מספר צעדים:
1. הקבוצה דאגה להחזיר את החבר כל כמה שנים ל"שְנת בית".
2. הוחלט על איסור עבודת שני בני זוג מחוץ לקיבוץ.
 
בשנות השישים, השבעים והשמונים שימשו כמה חברים בתפקידי ניהול ייחודיים: עזרא שעבד בשנות ה-60 בארגון מגדלי הפירות, ניהל בשנות ה-70 את אגף הפירות בתנובה ולבסוף כיהן כמנכ"ל מועצת הפירות,
נתן מיר ניהל את כותנת הדרום ואח"כ את מתמור,
אהובה לאור ניהלה את ביה"ס ברנר ובהמשך את סמינר הקיבוצים,
זיוה שפירא ניהלה במשך שנים ארוכות את בית הספר לסיעוד של קופת חולים בקפלן.
 
מראשית שנות ה-90 השתנתה לגמרי תמונת העבודה בקבוצה.
ירידת קרנה של החקלאות והפגיעה הקשה בריווחיותה הביאו לעזיבת הענפים החקלאיים ע"י רוב החברים (בענפי הצומח נותרו בשנת 2003  9 חברים בלבד, בשנת 2015 5 חברים בלבד, בהשוואה לכ- 25 חברים אשר עבדו שם בשנים הטובות).
גם מערכות החינוך והשירותים אשר היוו את מקום עבודתן המסורתי של החברות צומצמו וחלקן הגדול מאוייש היום בידי מטפלות וגננות שכירות.
 
רמת ההשכלה שעלתה והשאיפה למימוש עצמי מביאות רבים מבני הקבוצה לחפש את פרנסתם בחוץ. נכון כי לא רבים מוצאים עבודה בתחום המדוייק אותו למדו, אך הקיבוץ מעודד את בניו וחבריו לחפש ולמצוא מקור פרנסה שיהלום את רצונם ואת כישוריהם.
המשימה אינה קלה, השוק במיתון כבד בשנים האחרונות ואולם המיקום הגיאוגרפי של הקיבוץ -  לא רחוק מירושלים ומת"א, מהווה יתרון משמעותי.
 
בסוף שנת 2003 יוצאים כל בוקר כ- 55 מחברי הקבוצה, למצוא את פרנסתם מחוץ לקיבוץ.
מגמה זו תימשך ככל הנראה לאור העובדה שרבים מהחברים אינם מוצאים מקומות עבודה אטרקטיביים ומפרנסים בתוך המשק.
הקשר שיווצר בין ההתפרנסות לגובה התקציב עשוי לצמוח עם הזמן. חברים שירצו לשפר את תקציבם יאלצו להתאמץ ולהעלות את שכרם כדי לממן את הוצאות מחייתם.
 
הנה כי כן, נסגר המעגל.
70 שנות משק עצמי שפירנס בכבוד רב את רוב חבריו מגיעות לסיומן.
ושוב כמו אז, לפני 76 שנים, הענף הגדול והמגוון ביותר בקיבוץ הוא ענף עובדי החוץ. 
 
בשנת 2015 יוצאים 157 חברי קהילה לעבודתם מחוץ לקבוצה, 26 חברים נוספים יזמים עצמאיים.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות