Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

גידול עצי פרי במשק מתקיים כמעט מאז הקמת הקיבוץ.
שמואל קרמיש עסק בזאת בכל שנותיו בקיבוץ, עד מותו בשנת 1956, איתו עבד אחיו צבי קרמיש. בין עצי הפרי שניסו להכניס לקיבוץ היו: מנגו, אנונה, גויאבה, פג`ויה, אפרסמון, רימון, אבוקדו, שזיף, אגוז, חרוב ועוד.
בשנים הראשונות היו שייכים עצי הפרי לענף הכרם. במשך השנים התהפך הדבר והכרם השתייך אל ענף עצי הפרי (המטע), בו היו בעיקר תפוחים, אגסים, שזיפים.

גידול עצי הפרי היה בחלקה שבין בית התרבות לנגריה של היום. בשנים אלה התברר שרוב עצי הפרי במינים ובסוגים השונים, אינם כדאיים לגידול, או שקשה מאד לגדל אותם. אולם הניסיון שהצטבר לחברים מהטיפול בעצים אלו היה רב לעין-שיעור מהקשיים, והתוצאה הסופית של ניסיונות גידול אלו הם המטע שלנו על מגוון הגידולים והזנים בו, ומטע האבוקדו על מגוון הזנים.
 
 
בית מגורים קומותיים, גן-גנון שנהרס, עצי פרי - 1950 
 
 
1952 
 
בשנת תרצ"ט (1938) כותב שמואל קרמיש:
בשטח של 2.5 דונם נטועים 67 שזיפים (נקלטו 59), 94 תפוחי עץ (נקלטו 86), 3 חבושים. בתור גינות נוי נטועים עצי פרי טרופיים וסובטרופיים כדלהלן: 21 רימונים, 3 אגוזים, 4 אנונות, 2 פיטנגטות, 4 פיגואה, 4 גויאבות, 4 אבוקדות, 4 תאנים, 1 מנגו, 8 זיתים, 4 תות , 1 שקמה.
 
במשך הרבה שנים נהנו אנשי המשק מפירות מטע עצי הפרי בקבוצה, גם לאחר שהוא נזנח, עדיין המשיך להניב בכל שנה, עד אשר לאט לאט הוא נדחק החוצה, אם ע"י בניית משק החי באזור ואחר כך ע"י בניית בתי הנוער בסוף שנות החמישים.
זכרונות ממטע זה נמצאים ליד הנגריה בצורת עץ מנגו ענק שעדיין מניב ועץ אפרסמון.
ליד הבית של אסתר קרמיש נמצא עץ מנגו ענק שננטע שם ע"י שמואל בתחילת שנות החמישים, והדיירים בסביבה נהנים מפריו. במשך שנים היה שם גם עץ אנונה, אשר נכרת לפני מס` שנים.
 
באמצע שנות החמישים נתן משרד החקלאות עזרה כספית למי שיגדל חרובים אשר ישמשו מזון לפרות. במשק ניטעו שתי חלקות באותו הזמן: חלקה אחת היתה בשטח ליד סככת הבננות הישנה - פרדס  גוטהלף (ליד השיבר כיום), חלקה של 25 דונם. חלקה  נוספת ניטעה בצפון המשק בצמוד לבית הקברות התימני של רחובות. בחלקה זו שילבו יחד עם החרובים גם רימונים מזן וונדרפול.
כאשר הפסיקו לייצר במשק תערובת, וכשהסתבר שגידולים אלה אינם כלכליים (סיבה החוזרת על עצמה) הפסיקו לטפל בחלקות והן נזנחו.
החלקה בשטח נעקרה בתחילת שנות ה- 70 ובמקומה ניטע פרדס של סצומות.
החלקה ליד ובצמוד לבית הקברות נזנחה, בחלקה נעקרה כדי לבנות בתי מגורים ואת שילטקס, אבל עדין ישנם בין בתי החברים עצי חרוב גדולים, כאשר בשטח החורשה עדיין ניתן לראות את סידור המטע עץ חרוב + עץ רימון + עץ חרוב + עץ רימון.
 
חרובים נוספים נמצאים האזור בית התרבות ובתי הילדים. 
 
כרם ועצי פרי - (אזור מגורי החיילים והנגריה היום). שניים מהעצים: אפרסמון ומנגו עומדים שם עד היום.
ברקע "שדרת הנשיקות", אחריה - עצי פרדס 40 .כשעוד היה 40 דונם ובאופק בתי זרנוגה
ממראות מחצית היובל - חג ה-25, סוכות, תשי"ג - 1952 
  

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות