Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

07.04.1975
 
השם :
ועדת השמות של המוסדות המיישבים קראה למקום גן שלמה. החברים המייסדים דבקו לשם קבוצת שילר. להלכה צירוף שני השמות הוא הנותן:
קבוצה - רעיון הקבוצה הקטנה.
שלמה  שילר - ממניחי היסוד לגימנסיה העברית בירושלים ומנהלה הראשון, מרחיב בכתביו המעטים רעיון הקבוצה.
 
המקום :
כיום בפרברי רחובות. בעבר - דרומית לרחובות, בשכנות הכפר הערבי זרנוגה.
בשנת הייסוד (1927) בדרומה של ארץ ישראל.
 
האוכלוסייה :
המייסדים יוצאי פולין וגרמניה. כיום יוצאי כל הארצות. בני הארץ מהווים רוב בין החברים וכמובן בכלל האוכלוסייה.
במספרים:

205
97
30
6
30

חברים ומועמדים
ילדים
חברת נוער
הורים וזמניים
מתנדבים


368

סהכ
 
מבחינה דמוגרפית - כל הגילים, מינקות ועד זקנה. הדור השני נושא כיום בעול החברה והמשק. הדור השלישי - מחזור ראשון בשרות בצהל.
 
המשק החקלאי :
משק מעורב מבוסס על ענפי מטע שונים, גידולי שדה ובעלי חיים.
במספרים:
400 דונם מטע ונשירים (תפוחים, אגסים, שזיפים)
250 דונם אבוקדו
150 דונם בננות
450 דונם פרדסים
סהכ מטעים  1,250 דונם
 
450 דונם סלק סוכר
800 דונם כותנה
150 דונם אספסת למספוא
200 דונם חיטה
סהכ גידולי שדה  - 1,600 דונם
 
חצר ומגורים 400 דונם
סהכ קרקע  - 3,250
מים 1,200,000 מק.
 
בעלי חיים :
רפת - 200 חולבות
לול שלוחת פטימים - 300 טון
בית קרור ואריזה - בית קרור לפירות נשירים 600 טון, אויר מבוקר, סככות למיון פרי - אחת לפירות נשירים צמודה לבית הקרור והשניה לבננות.
כלל הכנסות המשק החקלאי כ-60% מהייצור הכללי
 
תעשייה :
לפני 12 שנה הקמנו תעשייה, שילטקס - תעשיית סרטי גומי, 25% מהייצור הכללי.
 
בינוי ושרותים :
חצר המגורים בנויה סביב שני מרכזים:


ספריה
אולם למופעים וסרטים
מועדון לצעירים ומתנדבים
חדרי קריאה, מוסיקה וזכרון
בית כנסת

מרכז תרבות

חדר אוכל ומטבח
מכבסה ומחסן הלבשה
מזכירות ומשרדים
מרפאות וחדרי חולים
כל-בו
סנדלריה

מרכז צרכני


 

 

 

 


 

 

בריכת שחיה
מגרשי ספורט

ספורט ונופש
בין המרכזים - בתי הילדים לגיל הרך. מסביבם - שיכוני חברים חד קומתיים ודו משפחתיים. שכונה מיוחדת לילדי בית הספר, נוער, צעירים ומתנדבים.
הועלתה הצעה לבנות רבי קומות כדי לא להתרחק מהמרכזים הציבוריים. עדין לא נתקבל על דעת החברים.
שיטת הלינה: משפחתית.
 
פעולות מיוחדות :
בשנים האחרונות הקדשנו תשומת לב לכמה נושאים שמן הראוי לציינם.
א.      גידול וקליטה - היינו נחשונים בקליטה הבלתי קונוונציונלית (עי פרסום בעיתונות). התקבלו הרבה פניות, חלק קטן הגיע למשק וכמה משפחות נקלטו. הניסיון היה מלווה בקשיים חברתיים פנימיים. עיקר תשומת הלב הוקדשה לקליטת בנים. בעקבות כך ירד באופן משמעותי מס` הבנים/ות שעזבו את הקבוצה ב- 5-7 השנים האחרונות. מאזן הגידול - חיובי.
ב.       קליטת נוער - אחרי שנים רבות שלא עסקנו בנושא, החילונו לפני 5 שנים בקליטת נוער משכבות מצוקה. עד עתה הכשרנו שתי חברות. מוסכם על כולנו כי הניסיון עם החברות הנל חיובי. החלטנו להמשיך ולקבל מחזור נוסף. חלק מבוגרי ההכשרה המשיכו התקשרות עם המשק בתקופת שרותם בצהל.
ג.      פעילות לצמצום העבודה השכירה - החילונו בפעולה לפני כמה שנים והצטרפנו לפני 3 שנים לפעולה מסודרת בהדרכת ועדת המשק של האיחוד. התוכנית התייחסה: 1. שינוי מבנה המשק - ירידה בחלק היחסי של ענפי המטעים ועליה בחלק היחסי של ענפי בעח. עקרנו 120 דונם פרדס וירדנו ב- 70 דונם בננות. את הרפת הגדלנו מ- 80 חולבות ל- 200 חולבות. התכנית, להמשיך ולהגדיל עד 300 חולבות. 2 . פעולות מלוות - חשבנו על כמה פעולות מלוות, מכירת פרדסים וקבלת קרקעות ומכסות  ייצור, הכנת מבנים לקליטה. פעולות אלו, ביצוען נתקל בקשיים.
      ביצוע התכנית נמשך. עדיין קימת עבודה שכירה בחקלאות ובשרותי עזר,  
      ההתקדמות מועטה.
בתעשייה שונים הדברים. 50% מהעובדים הנם שכירים. במספרים:

תעשייה

שרותי עזר

חקלאות

 


4,500

3,000

12,000

תשל


4,500

2,700

11,000

תשלא


4,700

2,400

7,700

תשלב


5,00

2,100

5,100

תשלג


4,800

2,000

4,200

תשלד


4,800

2,000

3,200

תשלה
בשרותי עזר נכללים - בנין, חשמליה, מוסך, נגריה ותופרת.
ד.       טיפול ברכישת קרקעות - מודעים היטב לקרבת העיר, התפשטות השיכונים ההולכים ועוטפים אותנו כבחיבוק דוב. החילונו בפעולות לרכישת קרקעות מבעלים פרטיים. הפעולה איטית ומלווה באכזבות כשבעיות המימון בתחום זה מכבידות מאד ופרשת אדמות רמת רחל משמשת לנו ולדומים לנו כאתרעה ומעבר לכך.
 
קבוצה  - חברה ומשק, חקלאות תעשייה ושרותים, מגוון גילים, רצונות שאיפות ומאוויים.
יחדיו מקיימים בית למייסדים, לממשיכים ולבאים אחריו.
זוהי קבוצת שילר כיום.
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות