Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

קבוצת שילר    18.01.1974
 
דף מספר 17 בגימטריה זה טוב ואכן מסימני השבוע סיום שיחות הפרדת הכוחות דבר שנקווה שיחזירכם מהר מהר הביתה.
ומן הצד השני - הגשם, עם כל התקלות והנזקים שנגרמים אי פה, אי שם הרי לנו החקלאים, הגשמים גשמי ברכה ואנו מקבלים אותם בברכה וברצון. הגשם עדיין נמשך ובכל עוזו, עד כתיבת הדף ירדו משך השבוע האחרון 205 ממ ומתחילת העונה 452 ממ, כמות שעוברת את הממוצע השנתי שלנו. הגשם שיבש כמובן את עבודות השדה, נפסקו הקטיפים בפרדס ובאבוקדו וכל הקוטפים מתחממים בחדרים ומצפים לצאת השמש כדי להמשיך בקטיפים. נקווה שהברד שירד בכמויות נכרות, לא גרם נזקים קשים בפרדס, באבוקדו ובבננות.
 
מהנעשה במשק:
בפרדס: כרגע נמצאים בצוות הקבוע רמי קורן ודוד דרור שעושים את העבודה עם התיירים ופועלות בודדות.
סיכום ביניים עד ל- 15.01.1974: עד עתה נקטפו 1140 מיכלים שמוטי 28% בררה. סכום זה הוא 38% מכלל השמוטי שלנו. המצב בחלקות השמוטי שנקטפו מראה על עליה ביבול בכולן לעומת אשתקד.
צפויה לנו שנה טובה מאוד בשמוטי מבחינת הפרדס, אם כי צפויים קשיים בשיווק בחול.
קצב הקטיף עד לשבוע הגשם היה משביע רצון, במידה וימשך חורף נוח, נדביק את פיגור השבוע האחרון ונסיים את הקטיף במועדו.
בלול: הוחל בשווק הלהקה של הפטימיםכשבתחילה משווקים מלול הסוללותורק אחר כך יוכל בשווק מהלול המבוקר בו הלהקה סבלה קצת בתחילת הדרך. המחירים טובים ואנו מקוים לשיפור המחיר בשבוע הבא.
באבוקדו: נקטף עד היום כשליש מיבול הפארטה , היבול המוערך בזן זה הוא כ 80-100 טון, יבול שיא אצלנו. הסערות האחרונות גרמו לנשירת פרי רב בזן נבל הרגיש מאד לרוחות...

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות