Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

קבוצת שילר  13.12.1973
 
לחיילינו שלום
קיימנו את השיחה הראשונה מאז אותה שיחה מאולתרת שקוימה ביום הכיפורים על מעלות בית התרבות ושבה התארגנו כבר בלעדיכם למלחמה.
השיחה היתה במועדון והשתתפו בה כ-50 חברים. לא דנו בנושאים שדרשו החלטות, אלא נמסרו ונסקרו כמה משטחי חיינו עי יחזקאל אילן, נתן מיר ודב לאור. דובר במצב הכספי, בצורך בחיסכון והתארגנות הענפים והמשק. דאגנו שגם החברות תוכלנה להשתתף עי כך שהבנות התנדבו לשמש שמר-טף.
הפרסום המוקדם של השיחה והפניה לחברים שנעדרו לאחרונה מהשיחות לחזור ולהשתתף איתנו בהכרעות בימים אלה, לא הניבו את הציפיות והתקוות וחבל.
 
החברה בצבא ממשיכים בשגרה שלהם כשמידי שבועיים בערך באים ליום יומיים הביתה. תוך השגרה שלכם הספיקו משה וילנר ורענן גולן להיפצע קלות, שניהם בילו יומיים בביהח וכרגע הם מחלימים מחוץ לביהח. נאחל לשניהם גם בשימכם, רפואה שלמה ומהירה.
 
האוסטרלים באים... האוסטרלים באים בעקבות פיקלס שהגיע כבר לפני כחודש והשבוע הגיעו שרגא רוזנבאום ודוד ספטיק. שלושתם השתלבו מיד בענפים ומשמשים עזרה שבהחלט במקומה. לאוסטרלים ברוכים הבאים והרגשה טובה בינינו.
 
גונב לאזנינו שכמה מכם הועלו בדרגות לאחר הפסקת האש, עם כל צניעותכם וחוסר הפרסום, יש בכך הערכה לפעילותכם במלחמה ומצורפת בזה גם ברכת הבית לכל אלה שחידשו דרגתם. לאלה שממשיכים בדרגות הקודמות נעניק דרגות חדשות בבית.
 
במוצש 22.12.1973 ג` ד`חנוכה אנו חוגגים בחדר האוכל את החג, התארגן צוות מיוחד שמכין את המסיבה כמיטב המסורת שלנו.
תנאי חשוב להצלחה הוא השתתפותכם במסיבה, לפי כך בזאת הזמנתו אנו. אתם מצדכם בודאי תיכונו ותתאמצו להיות איתנו בחג.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות