Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

ריכוז האוכלוסיה במקלטים הנל:
 
מקלט 227 (עי הבית של שלמה מיר)
מפקד: דניאל גורן
סגן: מנחם שקד
רץ: אייל זיגלמן
חובשת: תמר שיף, טליה ברג.
אלונקאי: אריה דנקוורט.
למקלט זה שייכים כל המבוגרים והחברות באזור המגורים למטה. בית קיצוני בדרום (ישי-בורי) בית קיצוני בצפון (שושנה בראון).
 
מקלט 210 (חדר-אוכל)
מפקד: יחזקאל אילן
סגן: ראובן גולדהירש
רץ: יעקב ויינגרטן + ילד
חובשת: לילי דנקוורט, קלרה קמרון, שולה אוריאל.
אלונקאי: שיפל, ישראל ול, דוד דרור, משה אוריאל.
אחראי על כיבוי אש: אברהם חורן.
עזרה להעברת ילדים למקלטים: ורדה שפירא, נילי שחר, בתיה אילן, אסתר שקולניק, דסי אוריאל.
מקלט זה כולל את אוכלוסיית הגבעה (פרט לבעלי תפקידים ששובצו למקלטים אחרים), ילדי גנון (מירטה), גמולים (ילדי מיכל ק).
 
מקלט 226 (בית תינוקות)
מפקד: אדי גטריידה
סגן: זלמה מוקסיי
חובשות: הדסה מאיר, רותי זיגלמן, שולה קרישפין.
אלונקאי: חיים טל, מנדל ברגיל.
עזרה להעברת ילדים: תינוקות - יעל קמרון, אלונה קרשפין.
                              פעוטון - טובה אברהם, אריאנה הרן.
                               גן - שוש טננבאום, קרין דנקוורט.
מקלט זה כולל את התינוקות וגן.
 
מקלט 215 (מרתף אולם)
מפקד: אפרים קמרון
סגן: קורט זיכל
רץ: אורי אילן
אלונקאי: יעקב מאירטל
חובשת: קלרה זיכל.
מטפלות: נעמי קרמיש, יוכקה דקס, עזה טל.
מקלט זה כולל את חברת הנוער ובני ח-יב`.
 
מקלט 224 (גבעה)
מפקד: ישעיהו שפירא
סגן: ישראל פרשטנדיג
רץ: יהושע אלימה (נוער)
חובשת: מלכה ול, מיכל קמל
אלונקאי: מוטי קרמיש, ספי ול.
מטפלות: פלה פרשטנדיג, ציפי שטייניג, נחמה שי.
מורות: שרה מיר, שוליק מיר.
מקלט זה כולל את כיתות א`-ז`.
 
מקלט 225 (לפני הגן) ברזרבה
במידה ויש זמן להכנות ויש צורך להחזיק את הילדים זמן ממושך במקלטים, ירוכזו כל הילדים (כיתות א-יב`) במקלט 210 (חדר-אוכל) כולל המטפלות.
במקרה זה תעבור האוכלוסיה הבוגרת מהגבעה למקלטים 224 (גבעה) ו-215 (אולם) לפי החלוקה הבאה: דיירי שיכון הותיקים הישן בתים (5-4-3-2-1) יעברו למקלט 215 (אולם). כל יתר האנשים על הגבעה יעברו למקלט 224.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות