Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


עלים 1959
 
שיחת כתבנו המשקי עם אמי גטריידה
חלוקת פרסים והכתרת אלופים מקובלים בארץ כמעט כמו תפוזים ובננות. גם בחקלאות לענפיה אנו עדים לבחירת מלכת ההדר והתרנגולת הריקורדית והנה שמענו על איזה תואר חדש המבקש להצטרף לקבוצה, מיהרנו לעובדי הזבל, מפיצי השמועה.
במה העניין? שאלנו, נכון שקיבלתם? נו, איזה?
הסתבר שהעניין אינו פשוט, שכן כדי לזכות בפרס משרד חקלאות וארגון עובדי הזבל האורגאני, צריכים עובדי ענף זה במשקים:
א. ליצר כמות זבל גדולה ככל האפשר לראש בקר.
ב. ליצר את הזבל באיכות מעולה.
ג. ליצרו בכמות כללית גדולה.
ובכל אלה עמדתם? הקשינו שוב.
הנה כך, השיבו לנו עובדי הענף, נוהגים בארץ לפזר ריפוד בחצרות וברפתות בכמות של 3 טון לראש בקר - אנחנו נתנו 5,500 טון לראש בקר. השתמשנו סהכ  ב-550 טון חומרי רפוד, בעיקר קש וכתוספת - קליפות גרעינים, נסורת, וכו`. הוצאנו כ-4000 מ3 זבל מהביל וריחני, הוא אומר: למעלה מ-37.5 מ3 לראש בקר, וכל זה בשנה אחת בלבד - תשיח!
ומה בקשר לטיב הזבל? שאלנו.
ראית, אמרו לנו עובדי הענף, ראית את האוטוקר הענק שהגיע לפני שבועיים ופרק חול ליד ערמות הזבל? חול זה אינו אלא פוספט גולמי המובא ישר מהמרבצים במכתש הגדול. הוספת חומר זה לערמות הזבל מעשירה את הזבל בזרחן, עוזרת לפירוק הזבל והרקבתו ומשפרת את מבנהו. מסתבר שאנו היחידים בארץ הנוהגים לטייב את הזבל בעזת פוספטים ואדמה גם יחד ובאופן סדיר וקבוע. ומכאן אנו אף משיגים באמת, זבל רקוב ומפורר היטב המכיל חומר אורגאני בדרגות התפרקות שונות ומעשיר את הקרקע.
ואשר לכמויות - 4000 קוב אינם צריכים זכוכית מגדלת... המשק שלנו צורך כיום כמות מינימלית של 3000 קוב לשנה, למטעים ולשלחין בלבד. עם כניסת המטעים הצעירים לפוריות - ולזיבול - ואם נתחיל לזבל בפלחה, נצרוך כ-4000 קוב ואף למעלה מזה זבל לשנה. מסתבר שלקנות זבל כבר הפסקנו ואף יש לנו כיום עודפים מסוימים. אגב, אל לנו לשכוח עוד 600 קוב זבל עופות, שמפזרים ישר לשדה. אלה אינם נכללים במספרים הקודמים...
ואשר לייעול וכד` - מחיר הזבל שלנו הוא רק 5,500 לי לקוב. עובד אחד וחצי עושים את כל המלאכה. נתבקשנו אף להדגיש את יחסה המעודד של הקבוצה ומוסדותיה המשקיים לעניין הזבל ולצרכי הענף. נדמה לנו שניטיב לעשות אם נברך את העובדים - חברים ופועלים כאחד - שהביאו ענף נחשל למקומו הראוי במסכת המשקית שלנו.
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות