Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עלים 1999
 
הושענה רבה - יום העליה על הקרקע של הראשונים שלנו.
קומץ חברים שהחליטו בגיל מבוגר יחסית, לעלות לארץ ולהקים קבוצה.
עשו מעשה בערב שמחת תורה, לפני 72 שנים ותקעו יתדות ראשונים לאוהלים וצריפים.

כאן יקראו לעצמם קבוצת שילר.
 
שלושה מאפיינים וציוני דרך מלווים את מעשיהם מאז ועד לימים אלה.
הם שאפו לקבוצה בדגם של משפחה לא גדולה מדי. אנחנו רואים זאת בתמונות המשפחתיות בשנת העשור ובשנת השישים.
אפשר היה להכניס את כולנו למסגרת תמונה משפחתית.
בתמונת העשור - תחילת שילוב הדורות, ובתמונת ה- 60 נופיע כבר במלוא עוצמתו.
המסורת ושמירתה, לא בהקשר הדתי, גם היא בין המאפיינים. היא ליוותה את התכנים שיצקנו בחג העליה, חגיגות העשור, חג ה- 25, היובל, השישים, ואני מקוה בעוד שלוש שנים- 75 שנה לקבוצה.
היו אלה שנים של התעלות, של תכונה ויצירה משותפת, חג של כולנו.
מבנה מוסדות הקבוצה משתנה מדי פעם, אבל תמיד בסוף החגים העבריים, המערכת, הוועדות, יוצאות לעוד שנה של עשייה ופעילות.
כמלווה נאמן של חיינו, "העלים", החל משנת תרצ"ו 1936, תשע שנים לאחר הקמת הקבוצה, איתנו. בימים הטובים והקשים, ימי המאורעות והשלום, במלחמות ובימי שמחה והאבל.
תמיד עדכני, ובמה לכולנו להתבטא, להעריך ולבקר.
מאז גליונו הראשון, עבר העלון עליות ומורדות, ולמעט חמש השנים האחרונות, לא פסק מלהופיע ולו לשנה אחת.
תודות והערכה לכל אותן חברות וחברים שעסקו קרוב ל- 65 שנים במלאכת קודש זו. עלון הינו כלי ביטוי לחברה שליד העשייה גם מתבטאת, חושבת, מתעדת ומשאירה נכסים לדורות הבאים.
עם חידוש העלים בסוף השנה, לבקשתנו, נעשתה ע"י הארכיון רשימה מדויקת של כל הופעות העלים. תודה מיוחדת לאסנת קראוס שעסקה בכך. הכיתוב מאד מעניין ומלמד על אירועים, התפתחויות וגם את החשיבות של כלי כזה לחברה חיה, יוצרת ופעילה.
רשימה זו מראה שבמשך השנים עד כה הופיעו 580 חוברות עלים.
אני מאמין בצורך, ומכאן ביכולת שלנו לקיים ולמלא בתוכן עלון כזה שהרמה שלו, העניין שנמצא בו, יכולת ההשפעה שלנו דרכו, הם חלק מאתנו, ובידינו לעשות זאת.
ושוב לכולנו שנה טובה ומבורכת,
וכל שנבקש לו יהי.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות