Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


עלים 1991
 
ביום שני בשעה חמש וחמישים
התייצבנו לגיוס - לבושי מדים כחולים,
עם הרבה מוטיבציה ורצון לעשות
חיכינו שגבי יתן את האות.

בשעה שש בדיוק הונעו המנועים
טור של מכוניות נע על הדרכים,
צוות דקר פנה להכין את השתילים
להעמסה, נשלחו הצעירים המוצקים.
 
לשטח הנטיעה נשלחו שתי קבוצות,
קבוצת פריקה וקבוצת כיסוי בורות,
כל שתיל עדרנו והידקנו סביב
היטנו את הגב ונשמנו אביב.

יחזקאל וגורי שבעי נטיעות
חילקו הנחיות, לעתים קצת סותרות,
וכשמוזס ודקס לא כל כך מקשיבים
היטו אוזן  - רוסיות וכמה שתילים.

מארוחת הבוקר יצאנו יותר כבדים
החיים נעשו קצת יותר קשים,
התעודדנו כשראינו במרחק מטרים ספורים
איך מיקי ודויד פורקים את השתילים.

המאמץ והיחד נתנו האותות
ופרץ שיחה ומגוון של דעות,
פרלמנט אמיתי, פתיחות הקשבה
הרבה יותר טוב מכל אסיפה.

דובר על שילטקס כיוונים לעתיד
והאם בחקלאות צריך להתמיד
הושמעה גם ביקורת, מה לעשות?
על אלה שכאן היו יכולים להיות

לפתע הופיע נחשול של אנשים
כמות אדירה מצוות המעמיסים
העבודה הסתיימה אחת ושתיים
ואלוהים עזר, בא גשם משמים.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות