Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


עלים 01.12.1972
  
במסגרת פעילותה של ועדת המינויים הנוכחית, עסקו חבריה גם בנושא שהוא חדש לגמרי עבורנו, ארגון צוותי חגים. ההמצאה אינה שלנו, אך הרשינו לעצמנו לאמץ אותה השנה בפעם הראשונה לניסיון ולבחינה. העניין הוכנס בצורה בלתי פורמאלית לחלוטין ונושא יותר אופי התנדבותי. המסגרת שנקראת צוות חג אינה מוסד או ועדה חדשה בקבוצה וחבריה אינם נבחרים ע"י הציבור - וממילא לא היה צורך להביא יצירת מסגרת זו לאישור הקבוצה.
ברשימה זו אני מקווה להבהיר כיצד נראית לי השיטה כולה, משהו על צורת עבודתו של צוות החג, על היחסים בינו לבין ועדת התרבות ועל המשתמע מכך לגבי הפעילות התרבותית כולה - וכל זאת כפי שנראים הדברים כיום, ללא ניסיון מוקדם בשטח זה.

 
ובכן, לגבי השיטה: צוותי חגים נועדו לכסות את החגים הגדולים הדורשים הכנה רבה על מנת לקיימם בהצלחה, לפי הסדר הם: חנוכה, פורים, פסח, יום העצמאות, חג השבועות וחג המשק, בעוד שהחגים או האירועים הקטנים יותר נשארים בידי ועדת התרבות, כמו ט"ו בשבט, ימי זיכרון, סוכות ראש השנה וכדומה.
כל צוות מונה בין 6 ל - 8  חברים (כאשר אחד מהם הוא רכז הצוות) ועליו להכין את אחד מהחגים שהזכרתי, כלומר: הכנת אותו ערב, מסיבה או אירוע הקשורים לאותו חג. לצוות ניתנת אפשרות לפעול באופן חופשי ולהכין את האירוע כפי שנראה לו. לשם כך הוא יכול להיעזר באנשים נוספים ובועדת התרבות להשגת חומר. יש להימנע מרתימתם של חברי ועדת התרבות עצמם להכנה מעשית של החג, כי בכך נחטיא את המטרה המעשית של הרעיון כולו, שהיא שחרור ועדת התרבות מהכנת החגים.
יחד עם זאת, אסור ליצור ניתוק מלא בין הצוות לועדה כי זו האחרונה הרי ממונה על תקציב החגים ולה גם הזכות להטיל וטו על תוכנית מסוימת של הצוות שנראית לה חורגת ממסגרת הטעם הטוב, או העלולה להרוס מסגרת מסורתית מסוימת שעדיין חשוב לשמור עליה. עם כל זאת אין על הצוות לשכוח לרגע - וזאת יש להדגיש - שהצלחתו של הערב תלויה אך ורק בו עצמו.
 
את היתרונות המשתמעים מהשיטה כולה אני מוצא בשלושה מישורים שונים:
א) מבחינתה של ועדת התרבות.
ב) עצם החג.
ג) מבחינתו של הציבור.
לגבי הסעיף הראשון: החגים, כידוע, מכלים את רוב זמנה של ועדת התרבות, אך הפעילות התרבותית שלנו אינה מסתפקת רק בקיום החגים, היא צריכה להיות מסועפת לתחומים שונים שלא כאן המקום לעמוד עליהם, אך ברור לנו מניסיוננו שבמצב הקיים לא נותר לועדה זמן מספיק לחשוב, לטפל ולפעול בכל אותם תחומים. כאשר אנו מסירים מהועדה את הדאגה לחגים עלינו לקוות ולצפות ממנה להקדיש הרבה מזמנה לפיתוח ושכלול הפעילות השגרתית היומיומית שלה ומצד שני לחשוב על פעילויות נוספות בלתי שגרתיות.
 
לגבי עצם החג - הרי ברור לכל ששניים מהגורמים להצלחתו הם הזמן והמרץ המוקדשים להכנתו. על צוות החג להתחיל לחשוב על החג זמן רב לפני מועדו ולהתלבש עליו כעל מבצע חד פעמי. מוכרת לכולנו אותה עייפות מצטברת שחשה כל ועדת תרבות לאחר כל חג נוסף, מה עוד שבכמה מקרים אין מרווח זמן מספיק בכדי להכין היטב את החג הבא.
מבחינתו של הציבור כולו נראה לי שאין טוב מהעסקת מספר רב ככל האפשר של חברים בעשייה, ביצירה חברתית ותרבותית (בנוסף ליצירות האחרות שלנו) ואם נסכים לקביעה זו, הרי שאחת הדרכים הטובות להשגתה היא דרך זו בה מצד אחד אתה מאפשר לחברים להתבטא ולהפגין יכולתם, ומצד שני - מהבחינה הכוללת - הצלחת לרתום לעזרת החברה את מלוא הפוטנציאל המצוי בה.
צוותי החגים לשנה זו כבר מוכנים כמעט בשלמות, פרט לתיקונים ושינויים שעלולים לחול מסיבות אובייקטיביות. הלוקחים חלק בצוותים יקבלו תזכורת נוספת במועד ואני רוצה לאחל לכולנו הצלחה מלאה ומיצוי מלוא האפשרויות.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות