Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הינחה: עזרא מאיר   כתבו: מיכל קראוס וגורי מיר
 

בחגיגות  ה - 60  לקבוצה, נערכו מפגשים של צוותי העבודה בתעשיה, חקלאות, חינוך וכו`.
הם נרשמו בחוברת החגיגית של שנת ה- 60, אשר ראתה אור בכ"א בתשרי,
שמחת תורה תשמח  14.10.1987
כאשר באים לסקור את העשור האחרון בנעשה בחקלאות במשקנו, צריך לזכור ולהודות לוותיקי המשק, שהִתוו את המשק החקלאי.
 
אותם ראשונים ראו בחקלאות ערך בפני עצמו, וביססו את כל חייהם הכלכליים והאידיאולוגיים סביב עבודת הכפיים והאדמה. אחת הבעיות הקשות שניצבו בפניהם היתה היעדר קרקע מספקת לקיום כלכלי. כל פיסת קרקע שהתפנתה באיזור וניתן היה לרוכשה, נעשה מאמץ לצרף אותה לשטח הקיים. במשך השנים התפתחה במשק חקלאות מגוונת רב-ענפית והיום אנו מקיימים 7 ענפים חקלאיים שונים.
כמה יתרונות טמונים במשק חקלאי מעורב:
· אי נטילת סיכונים בהכנסות השנתיות.
· ידוע כי ההכנסות והיבולים בחקלאות משתנים משנה לשנה ומענף לענף ואין שנה אחת כקודמתה. המשק שלנו מגוון, לכן שומר על רמת הכנסה שנתית יציבה.
· גיוון מבחר העיסוקים לחברים החיים כאן. כל חבר יכול למצוא את הענף המתאים לרצונו ולהתמחות בתחום בו בחר.    
 
אם בתחילת שנות השבעים עיקר ההכנסות היו מהחקלאות, הרי שבעשור האחרון אין באפשרותינו לקיים את עצמנו רק מחקלאות. מצאנו תחליפים אחרים אשר יהוו בעתיד את הגורם הכלכלי המרכזי בחיינו.
השאלה החשובה היום היא - האם החקלאות תמשיך להוות מטרת חיים או שמא רק אמצעי לקיום כלכלי.
 
עד היום עיקר קליטת הבנים היתה בחקלאות, ומהחקלאות היה מעבר של חברים לתעשיה.
כיום אנו נמצאים במצב של חוסר כוח-אדם בכל הענפים, דבר הנותן אותותיו בשחיקת הצוותים וגורם להרהורים נוספים:
· האם מקורות התעסוקה בחקלאות עונים על הצרכים, או שצריך יהיה לשנות את המבנה בענפי החקלאות.
· בענפים שונים חלה התקדמות משמעותית הן ברמות תפוקה גבוהות יותר והן בטכנולוגיה מתקדמת ומשתפרת לעומת העבר.
המבנה של משק מעורב - בע"ח, מטעים וגד"ש, עובר בחינה מתמדת בהתייחס לגורמים מגבילים מחד (כוח-אדם, מים וקרקע) והריווחיות של כל גידול וגידול, מאידך.
 
בפתח שנות ה-90  יבחנו גידולי המטעים  נשירים, פרדס וסוב-טרופיים ע"פ אפשרויות השיווק לשוק מקומי או ליצוא, הבטחת טיב, גודל, ועיתוי הופעת הפירות בשוק.
פתרון בעיית הקטיף ההמוני, והקצאת כוח-אדם לקטיפים אלו, יכתיב גם הוא את הרכב המשק החקלאי והרכב הזנים במטעים השונים. נצטרך להתמחות בזנים אשר האזור האקלימי שלנו מבטיח בהם יבולים גבוהים ופירות מעולים.
ענף האבוקדו - המשווק בעיקר לייצוא ,מבין ענפי המטעים, מתאים ביותר למשק קיבוצי קטן כשלנו.
 
נ ש י ר י ם -  האקלים באזורנו אינו אידיאלי לגידול נשירים. במשך השנים למדנו מהם הזנים המתאימים לנו ובהם התמחֵנו. כיום המטע מורכב משזיף, תפוח-עץ (ענה, אורליינס, גרני-סמיט), אגס, חבוש אפרסמון ופקאן. ב 1963  בנינו את בית האריזה ושנה לאחר מכן את בית הקרור. היתרונות של שיווק ואריזה עצמאיים הוכחו כלכלית מעל לכל ספק.
 
ב נ נ ו ת - גידול הבננות הינו יחודי לאזורנו. אנחנו המשק היחידי בכל אזור יהודה והדרום המגדל בננות. הענף ריווחי מאד בשנים האחרונות, וכל עוד חברים יתמידו, מקומו במגוון  ענפי המטע - מובטח.
 
פ ר ד ס - הפרדס סובל תקופה ארוכה מחוסר ריווחיות. בשנים האחרונות חל שינוי בהרכב הזנים כאשר עברנו מהפרדס המסורתי של תפוזים אשכוליות, לפרדס קליפים בו רמת הריווחיות גבוהה יותר, לכל דונם מניב.
 
גד,ש   (גידולי-שדה) - לאחר משבר מחירי הכותנה, חלה התאוששות מחירים. עברנו מספר שנים של לימוד בעיות גידולי הכותנה, החיטה, התירס, והשחת ע"י צוות חברים צעיר. נראה כי השנה, תהיה שנה מבטיחה, הן מבחינת יבולים והן מבחינת מחירים.
 
בעלי-חיים - השנים האחרונות, בקנה-מידה ארצי וגם מקומי היו מבורכות, רק מגבלת מכסת הייצור מונעת בעדנו מלפתח להרחיב ולגדול כרצוננו.
 
ב ל ו ל - כיום המכסה היא 340 טון פטימים לשנה ולא נראה כי בעתיד המכסה תוגדל. בלול עובדים שני חברים (ועזרת הילדים). הענף ריווחי וזאת בעיקר בגלל התמקצעות והתמדת החברים העובדים בענף זה.
 
רפת - בשנים האחרונות עברה הרפת פיתוח והגדלה בבנייה ובהשגת תנובות חלב גבוהות לפרה. גרם לכך המעבר משתי חליבות לשלוש, ושינוי הרכב המזון. הדגש היום הינו על הגדלת הריווחיות. לא מכסימום תנובת-חלב, אלא מכסימום רווח לפרה, גם אם דבר זה בא ע"ח רמת התנובה. הגדלת הריווחיות ע"י שיפור ושינוי יחסי התזונה והורדה משמעותית בהוצאות העבודה.
הגדלה מסויימת של מכסות החלב, תבטיח הגדלת הכנסות ורווח נוסף.
כיום אנו עומדים לפני בניית מכון חליבה, דיר יונקים וחידוש המיכון אשר יקל ויביא לרווחת  צוות הרפתנים.
 
ל ס י כ ו ם
נראה כי גם בעתיד יש להתייחס אל החקלאות כאל מטרת-חיים ולא רק כאל אמצעי ייצור.
יש לחנך את הדור הצעיר לראות בחקלאות מודרנית את המרכיב העיקרי לחיינו פה.
החקלאות המודרנית תהיה מאד מקצועית ואם לא נדע היום להכשיר חברים/ילדים בתחום זה, נמצא עצמנו מחוץ למעגל המובילים בענף.
צריך לשמור על קשר תמידי עם מכוני המחקר כך שנוכל להנות ממחקרים מתקדמים, ולרכוש ידע נוסף הנחוץ לנו כל כך.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות