Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

על ההסטוריה של חדרי האוכל לדורותיהם עד חגיגות היובל - 1987
 
* בחורף 1932, בתקופת המעבר מצריף האכילה הראשון לשני, הגעתי לקבוצה.
היה זה יום נאה והיו כאן  כ- 45 חברות וחברים וכמה ילדים.
צריף האכילה היה במורד, על שטח של גבעת-כורכר. בידיים ובטוריות היינו מוכרחים לבנות טרסות ותעלות כדי לנקז את המים.
 

* באותה שנה, 1932, עברנו לצריף אחר, די קרוב לראשון. צריף זה, חדר האוכל השני, עמד בדיוק במקום בו נמצאת היום המכבסה.
בית הביטחון הסתיים בקיר הצפוני של מחסן בגדים.
במקום בו היום עומדים החברים וממיינים את הכביסה שלהם לתאים היתה דרך ברוחב כ-2 מ` ואחריה עמד הצריף, חדר-אוכל שני. הוא היה מרווח יותר. היתה בו גם הספריה של אותם ימים וספסלי עץ ארוכים שימשו את החברים בארוחות. המטבח בו בישלו היה בצריף נפרד, סמוך וירדו אליו במדרגות.
 
* בשנת 1935, בנו את חדר האוכל השלישי. לראשונה בנוי אבן ועוד היום אנחנו משתמשים בו. גבולותיו מתוחמים ע"י העמודים שניבנו בעבר.
 
* בשנת 1956 הכפילו את שטחו. הוסיפו לו את האגף הדרומי, היום מועדון.
 
* בשנים 1971 - 1981 הרחבות נוספות: בנו את "הבימה", רחבת הכניסה והאגף של המכונה לרחיצת הכלים. ריצפו רחבה גדולה בחזית,
בנו תוספת, את האגף המערבי וחדר האוכל הכפיל שוב את שטחו.
בשנות השבעים המאוחרות התבצע פרוייקט המעבר להגשה עצמית. אין יותר עובדי חדר-אוכל אשר מגישים אישית לכל חבר את המנה.
 
*בשנת 1987 (חגיגות יובל ה-60) ניבנה חדר האוכל החדש ומתחתיו אולם המופעים. האגף הדרומי שינה את יעודו  למועדון ארועים, וחדר האוכל הישן הוסב למטבח, אקונומיה, מחלבת הגבינות, חדר ירקות ורחבת עגלות הגשת המזון.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות