Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

המנון הגרעין על פי "עם אחד, שיר אחד"
לחן: דוד קריבושי
 
חברה חדש עם רצון לשנות,
אמונה בעתיד - היכולת לבנות.
אידיאל ! ערכים ושק עקרונות
הקמת קיבוץ ! הפרחת השממות.

רק בתחילת הדרך עומדים,
נעלי עבודה כחולים המדים.
הפנים מופנות אלי שיממון,
צהובה המציאות - ירוק החזון

פזמון:
כן עוד תראו עוד נבנה פה קיבוץ,
דשא, שדות וצחוק ילדים.
באדמה עמוק שורשנו נעוץ,
אולם חלומנו גורד הוא שחקים.
כאן אנו עומדים, גרעין נעלה
וביחד, כן ביחד נעלה -
להר עמשא.

כמה מאתנו ימריאו לרקיע
לכנף הכסופה ינסו להגיע
ומי שינחת חזרה ממרום
ידע בבטחה שכאן המקום.

אנחנו ילדים של בין מלחמות
הולכים לצבא מלאי חששות  
מוכנים לתת כמעט את הכל
כי בארץ הזאת זה להיות או לחדול.

פזמון:
כן עוד תראו עוד נבנה פה קיבוץ,
דשא, שדות וצחוק ילדים.
באדמה עמוק שורשנו נעוץ
אולם חלומנו גורד הוא שחקים.
כאן אנו עומדים, גרעין נעלה
וביחד, כן ביחד נעלה -
להר עמשא.

הקיבוץ שלנו יהיה שונה
ישאף לעתיד ומהעבר יבנה
כי מה שרכשנו לעולם יישאר
אך אנו חייבים לנסות ולשפר.

אורנו מתחיל לזרוח עכשיו
וכולנו תקוה שאין הוא לשווא
כי שם על ההר נר ראשון מהבהב
האש הגדולה כבר בוערת בלב.

פזמון:
כן עוד תראו עוד נבנה פה קיבוץ
דשא, שדות וצחוק ילדים.
באדמה עמוק שורשנו נעוץ
אולם חלומנו גורד הוא שחקים.
כאן אנו עומדים, גרעין נעלה
וביחד, כן ביחד נעלה
להר עמשא
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות