Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


חידון הפרדס - ט"ו בשבט תש"מ
(התשובות הנכונות מסומנות בירוק)

"עלים"  1980 
 
1.       מי מבין השמות הבאים לא היה בצוות הפרדס?
         1. שייק שפירא  
         2. שרה אשר
         3. יעל שור
         4. לאה רבד
 
2.       איך נחרש השטח לנטיעת פרדס ב`  ו- ג` ?
        1.  3 זוגות שוורים
        2 . 11 זוגות פרדים
        3.  4 גמלים
 
3.       מה היה פרדס ב` וכמה שנים התקיים
         1 . חלקת פרדס ב` התקיימה 24 שנים.
         2. כל הפרדס בשטח. התקיים 17 שנה.
         3. פרדס שכל פריו היה בררה (ב`), נעקר אחרי 7 שנים.
 
4.       מה היה שטחה המקורי של חלקה א`, באילו סיבות השתנה?
          1 . שמונה עשר דונם שהפכו לשישה עשר עם עקירת שתי השורות.
          2. עשרים וחמישה דונם שהכפילו את עצמם כשהחברים הפסיקו לצאת לעבודת חוץ.
          3. עשרים וחמישה דונם שחלק מהם הפך מאוחר יותר לחלקה ב`.
 
5.       מדוע ניטעו החלקות 56 - 58 והוושינגטון ע"פ קווי גובה?
         1. בגלל ההשקייה בתעלות
         2. כדי שהחבר המרסס לא ירדם בלילה.
         3. כדי שהטרקטורים שנכנסים לא יעשו בוץ.
         4 . כדי למנוע סחף.
 
6.       באיזו שנה נערך הניסוי הגדול של קטיף ללא מקטפה ? (תליש)?
          1.       1949
          2.       1969
          3.       1973
          4.       1978
 
7.       מהו עידור גדול ומתי בוצע אצלנו ?
         1. שיטה לחפירת גומות ב - 1928.
         2. הכנת שטח לנטיעה ב- 1930
         3. חפירת גומה מיוחדת למלחמה בניקיון העצה: ב- 1946.
         4 . שיטה לתיחוח הקרקע ומלחמה בעשבים (לא בוצע מעולם).
 
8.       ציין את כל השיטות להוצאת פרי מן השטח שהיו נהוגות אצלנו מאז ועד היום.
         1 . על אלונקות עם 3 סלים
         2 . על אלונקות עם 4 סלים 
         3 . בקרוניות
         4 . בעגלות 
         5 . במשאיות        
   
9.       מי היו ארבעת התימנים של פרדס ב` ובמה עסקו?
          1. צוות לקטוף צמרות.
          2. צוות להעברת אינסטלציה.
          3. צוות גיזום.
          4 . צוות להפעלת הקרונית.
 
10.   מתי ניסו לאלץ אותנו לקנות את פרדס לוינסון ואיך?
        בראשית שנות הארבעים איימו עלינו שאם לא נקנה אנחנו את פרדס לוינסון, הוא ימכר לערבים.
        בינתיים נגמרה המלחמה והוא לא נמכר לאף אחד (אחרת היינו יכולים לבנות חדר אוכל...)  
 
 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות