Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

בשולי המכתבים - גורי מיר
"עלים" 1979
 
שנים רבות נמשך הויכוח בינינו לבין המוסדות הרשמיים של המדינה, ושל המדינה בדרך, אודות שם היישוב.

השם בו בחרו ראשוני הקבוצה כאות הערכה לפעילותו הציונית של שלמה שילר, אינו נתפס ע"י רבים.
מה טעם בחרו הם לקרוא לקבוצתם קבוצת שילר ולא גן שלמה? מדוע שם אשר האסוציאציות המתלוות אליו הנן אסוציאציות של התבוללות והתבטלות.
ראוי שאספר אודות פגישה מעניינת הקשורה בשם הקבוצה ובשלמה שילר, שנקרתה דרכי לפני שנים מספר:

יום אחד מקבל אני צלצול טלפון מבחור בשם ארווין שור מארה"ב, רוד איילנד (למיטב ידיעתי, ללא קשר למשפ` שור). הנ"ל בא לביקור קצר בישראל ומעוניין לבקר בקיבוץ הנקרא ע"ש דודו, אחי אמו.
הזמנתי אותו לביקור, סיירנו בקבוצה וכמובן שוחחנו אודות העץ המשפחתי הקשור עמנו.
לראשונה נודע לי כי שמו של שלמה שילר הינו שלמה בלנקשטיין ומשפחתו הקרובה, אחיו ואחותו, פזורים בגלות רחוקה - ארה"ב. קרובי משפחה נוספים חיים בישראל.
אירווין השתומם לדעת כי לנו, חברי הקבוצה, אין כל קשרים עם בני משפחתו של שילר בישראל. הוא עצמו הביע רצון לשמור על קשר, ואולי ברבות הימים אף לעלות לישראל ולהיות קשור בקשר כלשהו לקבוצה.
ענין מיוחד גילה ארווין בנושא השם. הוא לא הבין מדוע השם שילר מתקבל יותר מהשם בלנקשטיין... וכך היינו מבטלים את ההתבוללות, אשר אף שלמה שילר היה נגוע בה לפני שובו להכרה הציונית.
 
מדינת ישראל - משרד הפנים
לכבוד מר גורי מיר מזכירות, גן שלמה
אדון נכבד
אנו שולחים את מכתבך מיום 02.07.1979 לועד השמות שע"י משרד ראש הממשלה, שכן ועדה זו מוסמכת לקבוע שמות ישובים.
ברצוננו להעיר כי עד כמה שידוע לנו, קיים רק ישוב אחד בשם גן-שלמה וזה ישובכם: אין מבטלים שם יישוב רק מפאת שסנטורים, או מוסד אחר נושא אותו שם.
עד להחלטה אחרת מטעם ועדת השמות, נרשום בכל תעודה שתנופק ע"י משרד הפנים, את השם גן-שלמה (ולא קבוצת שילר), והוא הדין לגבי רשימות הבוחרים.
 
בכבוד רב
י. ירון
מנהל המחלקה
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות