Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 

מכתב שכתב שלמה שילר מנהל הגימנסיה ליצחק בן צבי
1913
 
לכ`  י. בן צבי
אדון נכבד!
הדר` גרשון ציפר מלבוב שלח אלינו בזמן האחרון כספים בהודעה, שאת הכספים האלה הוא מקדיש בתור תשלומי חברים בעד המורים של המדרשה, שנמנו בין חברי אגודת המדרשה העברית בירושלים.
והננו מתכבדים להודיע בזה לכ`, כי במועצת המורים הוחלט לבחור בכ` לחבר אגודת המדרשה העברית בירושלים לכל ימי חייו.
 
בכבוד ובבצ
המנהל
שלמה שילר

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות