Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


אלכסנדר כרמון - מספר הגימנסיה העברית בירושלים
 
היה בשילר משל רוסו. הוא אהב את הטבע. אולם לחיות בטבע, לדעתו, פירושו לחיות בהתאם לרוחו של הטבע, להתמזג בו למען ערכי קידמה. באהבו את היקום היה מתפעל ממנו. אהב את יצורי אלוהים ובמיוחד את האדם. הוא דרש מאת מוריו להשריש בתלמיד את רגש ההערכה לאדם בעל ההכרה החופשית, בגופו ובנשמתו, לפתח בתלמיד רגש לחיי יושר ולחיי עבודה.
כל מחשבותיו ודאגותיו היו נתונות לדור הצעיר, ובמיוחד לתלמידיו, שאיתם חי בכפיפה אחת. הוא חש עצמו אחראי לעיצוב דמותם הרוחנית והנפשית ככהן, שמזבחו הגימנסיה. לימד, חינך והטיף לרעיון העבודה. הוא ראה ברעיון של ההתיישבות על האדמה התחדשות שכמותה לא נודעה בתולדות האדם. ההתנחלות על הקרקע היתה בשבילו ניסיון של מזיגה בין העם והאדמה. האהבה היא המתנה הטובה ביותר בתכונותיו של האדם, והקניית רגש האהבה ניתנת רק עי עבודה.
השנים שבהן עבדתי במחיצתו היו לי ימי לימוד, ימי חוויה בלתי נשכחת. הוא ידע לטעת עידוד והשראה ולעורר אמון בכוח היוצר שבאדם. הוא נתן מופת בגודל רוחו, במוסריותו הנעלה ובהליכותיו האנושיות.
 
בעידודו חיזק בי שילר את רצוני לפעול בשטח זה ביתר שאת. בישיבות המורים של אותן השנים ובהזדמנויות אחרות, שאל לא פעם: מה יהיה בעתיד? ותשובתו היתה: אין דרך אחרת, אלא להפוך את העם היהודי הגלותי, את החנווני הזעיר, לאיש מחובר אל הקרקע: את החיים האווריריים לחיי עמל כפיים. ההצלה היחידה היא ההתיישבות, שהתנאי הקודם לה: עבודה. וכוונתו היתה לומר: עבודה חקלאית.
באחד הימים באתי בהצעה להוציא את עבודת האדמה שלנו למרחב. מליץ יושר נאמן וסניגור לרעיון מצאתי גם הפעם בשילר. באנו בדברים עם משפחת מאני ברחוב יפו, שנאותה להצעתנו ומסרה לרשותנו מגרש לעבדו, והדבר קם והיה. שילר, מאני ומורים אחרים, היו באים כמעט יום יום לקיים את מצוות עבודת האדמה. כברת האדמה הצחיחה והטרשית היתה לגן ירק. בשקידה ובחריצות היינו משכימים יחד עם התלמידים לנכש ולטפח בירק. לעולם לא אשכח את שילר לאחר שעתיים של עבודה בגינה, כשבת צחוק מרחפת על פניו הזוהרים מרב נחת. הוא היה חופר במעדר או מכוש, עודר באדמה הקשה בעקשנות, כשפלגי זיעה יורדים לאורך לחייו החיוורות. עבדו, עבדו תלמידים היה ממלמל זכות גדולה נתגלגלה לנו.
 
דר אלכסנדר כרמון נולד באודסה. סיים לימודיו באיטליה.
היה פועל חקלאי בפתח תקווה, חבר ההשומר. נאבק על זכויות האיכר העברי, והיה אחד ממיסדי פועלי ציון שחתם במגילת היסוד של ההסתדרות הכללית של פועלי ארץ ישראל.
היה ממיסדי הגימנסיה ברחביה, וכן הסמינר למורים בבית הכרם.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות