Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

לרובינפלד הייתה עגלה עם גלגלי ברזל אותה משך לאיטו הפרד של רובינפלד (עליו ספרתי בהזדמנות אחרת).

יום אחד הגיעה הקדמה גם לרובינפלד ולעגלה התקינו גלגלי גומי והיה גם גלגל ספר.
אותו גלגל היה שעוּן על קיר המחסן של מוטל ואינני זוכר כבר אם היתה זו התערבות או סתם מעשה משובה.
גלגלתי את הגלגל למטה במורד לכיוון פרדס 40. הגלגל היטיב להתגלגל, עבר את עץ התות, את בית השימוש ואת המקלחת ונעלם בין עצי הפרדס.
כעבור כמה ימים הכריז רובינפלד : "מי שימצא את הגלגל שלי יקבל פרס 10 גרוש".
10 גרוש היו אוצר קטן באותן שנים כך שאחרי כמה ימים של התאפקות וחיפושים במקומות מבטיחים כמו על יד הבאר הישנה ועל יד בית האריזה יגעתי ומצאתי במקרה את הגלגל האבוד.
החזרתי את הגלגל לרובינפלד, הוא שאל איפה מצאתי אותו וכשספרתי לו , פסק : "מקום קרוב כל כך לא מזכה בפרס, מספיק, תודה רבה" ובזה הסתיים העניין.
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות