Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

1. המפלגה - כשאמרו מפלגה הכוונה היתה למפא"י. החבר הבכיר, ח"כ יונה קוסוי  - כסה, שהיה גם מזכיר מפא"י תקופה מסויימת. מפעם לפעם נערכו בקבוצה כינוסים סודיים של חברי מפא"י בממשלה, כולל בן גוריון. לאחר הפרשה פרשו חברי מן היסוד, אנשי גורדוניה, ממפא"י יחד עם החבר הנכבד פנחס לוביאניקר. יונה קוסוי פרש גם הוא ובכך תמה הקריירה הפוליטית שלו. מה שנשאר זו הכתובת על קברו - איש ישר הדבק בעקרונותיו - ביג דיל.

 
2. חבר הקבוצות - היתה תנועה קטנה של כמה עשרות קיבוצים וקבוצות, שבה היתה חברה קבוצת שילר. תנועה של מפא"י. ב - 1952 התאחדה חבר הקבוצות עם קיבוצים פורשי מפא"י מהקיבוץ המאוחד ונוצר האיחוד  - איחוד הקבוצות והקיבוצים.

* בסוף שנות ה - 40 התקיים ברמת יוחנן כנס גדול של בני חבר הקבוצות. נבחרת משיכת החבל של קבוצת שילר זכתה בניצחון גדול בניהולו המסור של צביקה קוסוי.
  

3. העצרת - האירוע החגיגי של הקמת האיחוד. התקיים בנצר סירני ב - 1952 ונקרא העצרת המפורסמת בה השתתפו בני קבוצת שילר בתוכנית האמנותית. במעמד זה כתבה נעמי שמר את המוסיקה ואת המנון נוער האיחוד (שיש אומרים שאריאנה סייעה בידה),
הוורסיה העממית שלו: אנחנו נוער האיחוד, כולם ביחד שווים לתחת.

4. התק"מ - הוקם ב 1980 עת התאחד הקיבוץ המאוחד עם האיחוד, והוקמה התנועה הקיבוצית המאוחדת.

5. גורדוניה - היתה תנועה על שם א.ד. גורדון, שהוקמה עוד בגולה וחניכיה הגיעו לקבוצת שילר והם נמנים כיום עם ותיקי הקבוצה. בארץ פעלה תנועת נוער גורדוניה, שבני הנוער בקבוצה השתייכו אליה. ב - 1946 התאחדה גורדוניה עם פורשי המחנות העולים והוקמה התנועה המאוחדת.
 
6. הנוער העובד - היתה תנועה של נוער עובד. באמצע שנות ה - 60 התפרקה התנועה המאוחדת והוקם הנוער העובד והלומד, בני קבוצת שילר הצטרפו לתנועה החדשה. ב - 15 שנה עברנו 3 תנועות נוער!
  
7. חטיבת הנוער של האיחוד - ניהלה את חיי הנוער במחנות, סמינרים, עזרה למשקים צעירים ועיירות פיתוח. במסגרת זו הדריכו בני קבוצת שילר ביבנה בראשית ימיה ובמקומות נוספים.
  
8. תנובה רחובות - היתה המרכז הכלכלי לשיווק התוצרת. בראשה עמד שנים רבות יעקב מוזס. עבדו בו עוד חברים - ישראל שטוסר וסוור טננבאום.
  
9. המשביר המרכזי - שכן בתל אביב לשם היו נוסעים כדי לקבל אספקה למשק החי, חומרים שונים, בגדים ונעליים.
  
10. משקי הדרום - הוא ארגון הקניות של הקיבוצים והמושבים הותיקים בדרום.
  
קופת חולים רחובות היתה המרכז הרפואי המרכזי. בית החולים קפלן הוקם רק בשנות ה - 50.  ברחובות היה גם בית יולדות קטן, בו נולדו ילדי הקבוצה.  

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות