Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

מספר תעודות שהעתיק אפרים בארכיון העבודה, חטיבת במרכז החקלאי
 

זרנוגה 26.11.1939

לכבוד קבוצת שילר, רחובות
הנני להודיעכם כי אני מוכן למכור לכם 22 ד` אדמה בערך, זא 18 דונם פרדס במחיר 25 לאי הדונם ו - 3 עד 4 פלחה במחיר 15 לאי הדונם.

הפרי של השנה שייך לי.

חתום: מחמוד עבדאללה חמרני

 

   

טו בכסלו תש 27.11.1939

לכבוד הלשכה הראשית של הקקל, י-ם
א.נ.

בגבול המערבי של קבוצת שילר ישנה חלקת אדמה בת 22 דונם השייכת למחמוד עבדאללה חמרני מזרנוגה.

חלקה זו מוצעת עכשיו למכירה. בתוך החלקה יש 18 ד` פרדס בן 5 שנים ו- 4   ד` בור. המחיר הנדרש הוא 25 לאי לד ונם פרדס ו- 15 לאי לד ונם בור.

הננו מציעים לכם לרכוש את החלקה הזו ולצרפה למשק קב` שילר.

בכבוד רב י.ג.

 

 

כא כסלו תש 03.12.1939

לכ` ניר בעמ, ת-א
א.נ.

לקב` שילר יש הזדמנות לרכוש פרדס ערבי של 18 ד ונם ועוד 4 ד ונם בור, הגובל אותם מצד מערב. המחיר הנדרש הוא 510 לאי. מזה מוכנה הקקל באופן יוצא מן הכלל לקחת על עצמה 300 לי בשביל 22 ד` קרקע, ונשאר סכום של 210   לאי בשביל 18 ד` פרדס, זא בערך 12 לאי הד ונם לפרדס בן חמש שנים. זוהי הצעה זולה מאד וצריך לנצל את ההזדמנות להוסיף לקבוצת שילר נכס התיישבותי בעל ערך. הננו פונים אליכם בהצעה להלוות את הסכום של 12 לאי לדונם לקבוצת שילר, עבור ה- 18 ד ונם פרדס בתנאים התיישבותיים, כדי לאפשר להם לרכוש את הפרדס.

הננו מקוים שתענו לבקשתנו

בב רכת חברים א.ה. (אברהם הרצפלד)

 

ניר בעמ

לכ` אברהם הרצפלד, המרכז החקלאי, כאן.

הנדון: הלוואה לקב` שילר, מכתבך מיום 03.12.1939

נהיה מוכנים להלוות אחרי 01.01.1940 את הסך של 210 לאי המוצע על ידך לשם   רכישת 18 דונם פרדס בגבולם.

אכן, ההלוואה תצא לפועל רק בתנאי כי קב` שילר תפרע עד לזמן קבלת ההלוואה את התשלומים המפוגרים.

בב`ח ד.ש.

העתק המכתב הנל העביר הרצפלד לקבוצת שילר.

כידוע יצאה הרכישה אל הפועל בשנת 1940.

 
 
  קב` שילר                                                                                                    
10.12.1947

לכב` המרכז החקלאי, לידי הח` הרצפלד, תא.

ח.נ.

לפני זמן מה החליטה הנהלת פזאה לתת לנו הלוואה בסך 290 לאי לשם קנית חלקת פרדס. הקניה הזו לא יצאה לפועל מחמת התחרטותו של מוסר הפרדס. לעומת זאת, עומדת להימכר כעת חלקת פרדס מערבי שני, בת 18 ד ונם בערך, במחיר של 40 - 42 לאי לדונם.

יחסרו לקניה זו נוסף לסכום של 290 לאי אש ר עליו הוחלט כבר בהנהלת פאזה, סכום של בערך 200 לאי.

אנו מבקשים אם כן מכם לבקש מאת ההנהלה הנל להוסיף לנו על ההלוואה הקודמת את הסכום של 200 לאי, בתנאים בהם אנו מקבלים את הסכום של 290 לאי.

הואיל וגם כאן יכולה להיות סכנת התחרטות, אנו מבקשים מכם להחיש את דבר ההחלטה.

בבח ד וד לכטר

* מסיבה זו לא הבאנו כאן את התעוד המתייחס לפרשה זו.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות