Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

מרוץ ההדר הראשון התקיים בשנת 1967.
המרוץ אורגן בחסות המועצה לשיווק פרי הדר, בהשתתפות הפועל מחוז יהודה, הפועל קבוצת שילר, עיריית רחובות והמועצה האזורית ברנר.
האחראי לארגון המרוץ היה אריה מאיר .
אחר כך היתה המלחמה, מלחמת ששת הימים, מלחמה בה איבדנו את אריה.
כשחוּדש המרוץ הוסב שמו: מרוץ ההדר עש אריה מאיר, ולזכרו התקיים שנים רבות.
 
קבוצת שילר בשנות החמישים והשישים היתה מעצמת ספורט בתחום האטלתיקה והשחיה בהנהגתו של אריה מאיר כמאמן, כמארגן, יוזם, דוחף ומוביל.

מרוץ ההדר היה ארוע מרכזי בחיי הספורט בארץ. מהצפון ומהדרום, אלפים  נטלו בו חלק. המרוץ במקורו נועד להיות עממי, בתי ספר אשר שלחו מספר רב של משתתפים, זכו בצל"ש, כנ"ל סניפים.
עם חלוף השנים גדל החלק התחרותי האישי, הקבוצתי, ושינה מעט מאופיו של מרוץ ההדר.
 
בשנים האחרונות לקיומו חולקו פרסים לזוכים בכל שכבת גיל, בכל קטגוריה. במקצה התחרותי, השתתפו האצנים הטובים ביותר בארץ, הזוכה המצטיין בין הבוגרים זכה בכרטיס טיסה לתחרות בחו"ל. ראשי העיר רחובות תמיד היו בין מחלקי התעודות. ראש העיר הרמלך אף ציין את תקופת השרות המשותף בצה"ל עם אריה.
שנים התקיים המרוץ ללא דופי כשאחראי לביצוע היה רכז הפועל במחוז, הניהול המקצועי נעשה ע"י מוטי מוקסי.
 
המצב הכלכלי בארץ ובמיוחד של התאגדות הפועל שנאלצה לפרק את מחוזות הפועל, ופרוקה  של המועצה לשיווק פרי הדר היו מהגורמים להפסקת קיומו של מפעל עממי רחב שהפך להיות מהמרכזיים במפעלי הספורט בארץ.
 
לסיכומו של עניין מחובתנו לציין שללא רכזי מחוז יהודה של הפועל במשך השנים: גד גולינסקי, אלי ברקמן, שמעון שטוסר, מנחם פרישלר, דוד סעידי וגיורא גלזר לא ניתן היה לקיים באותם ימים מפעל ספורטיבי בקנה מידה גדול כזה.
 
מראשית שנות ה-80 לא קיים יותר מרוץ ההדר.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות