Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

לנו יקרה הקבוצה, שעומדת על החיבור לקרקע ועל העבודה, לא רק מפאת טעמים ישוביים וכלכליים, כי אם מפאת המוסר הלאומי והתרבות הלאומית.     

 

אין זכות אחרת מאשר הזכות על העבודה ואין חובה אחרת מאשר חובת העבודה.

 

רעיון הקבוצה החקלאית קרוב כל- כך ללבנו, מ פני שהוא, לעת עתה, הניסיון הראשון והיחידי לפתרון ש תי פרו בלימות המנסרות בחלל עולמנו : הלאומית והחברתית. הקבוצה היא הניסיון לגשם את הצדק הסוציאלי על יסוד שיתוף התוצרת.
הקבוצה, בתורת יחידה של הכלכלה הלאומית החדשה המתרקמת בארצנו, היא הניסיון לבנין צבורי שלא קדם לו הרס, לתיקון החברה בלי מהפכות ושפיכות דמים. ומפני שלפי תנאי הזמן שבו אנו חיים, בייחוד על-פי התנאים המיוחדים של ארצנו, אי אפשר להתחיל בבניין לאומי שיהא בר- קיימא מבלי שיכיל בקרבו מעיקרו גרעין סוציאלי בריא, משום כך עתידה הקבוצה, שמספקת את הדרישה הזאת, לכבוש לה את דרכה, למרות המכשולים העצומים שנערמו על דרכה מראשית צעדיה.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות