Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

חג השישים - 1987
כתבה גורן אגמון 
הושר על הבמה על ידי חברות.
 
נולדתי בבית תינוקות,
בגרתי קרוב למטבח,
לא מצאתי עניין מיוחד לעסוק בו
הונצחתי כפקק משובח.
זה נחמד
בסופו של עניין,
אני מאושרת ממש,
להיות פקק בחיים
זה מאוד מגוון
וכל יום הוא אחר וחדש.

פזמון:
כשאגדל
ואהיה ותיקה
אני אתפור כפתורים.
לחברות וחברים
אתקן את החורים.
כשאגדל, כשאגדל
לא יהיה לאיש חבל,
כי גם ותיקה תורמת לכלל.

אני אישה עם מרפקים,
עם שכל ישר.
יש לי אמביציה
יש לי חזון
יש לי תכנית למחר,
יש לי הרבה כשרון.
יש גם עידוד מכל עבר
בתנאי, כשתבוא הזדמנות -
לא יתמודד איתי גבר.

פזמון:
אותי אי אפשר לעצור
לא גבר, אישה או קיבוץ,
אני מגשימה חלום מתוק
אני עובדת בחוץ.
אני יכולה לנהל
לבדי מערכת שלמה,
חבל שאין בביתי שלי
בשבילי מערכת דומה.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות