Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

שינוי בתקנון הקבוצה הרשמי - התקבלה תשובה חיובית מרָשם האגודות השיתופיות בדבר הבקשה לשינוי הסעיף הבא: אסיפה כללית תוכל לקבל החלטות באיזה ענין שהוא, רק אם ישתתפו בה לא פחות משלושים מחברי האגודה, אם לא יהיו נוכחים חברים במספר הנ"ל, ידחה הדיון לאסיפה הבאה ובה יחליטו ברוב דעות החברים הנוכחים.

התקבלה באסיפה הצעת המזכירות לנוהל קבלת החלטות בנושאי השינוי.
הצעת צוות צמיחה דמוגראפית להסדר בנים חדש אושר באסיפה.
התקבל באסיפה נוסח המבנה הארגוני, מוסדות ובחירות נובמבר 2003
הוחלט לערוך בריאות במשלים קיבוץ - תוספת ראשונה. הוחלט על הפרטה מלאה של סעיפי הבריאות.
הוחלט להפריט את החוגים.

הסדר הורים - אושרה הצעת המזכירות להסדר כללים לקבלה/מגורים של הורים בקבוצה.
 
משה קורן בשדה חימצה - חומוס 
 
גבי רבד 
 
הושלמה ההערכות לקליטת נתוני הרכבים על ידי מערכת הרוזמן [דלאסים]. החל מה 01.08.2003 אנו עוברים לחיוב נסיעות על ידי המערכת האוטומטית.
 
הוחלט שהנסיעה בכביש האגרה, כביש 6 היא על חשבון החבר.
 
נבחר ועד הנהלה לשילר תיירות ונופש. חברי הועדה הכלכלית שנבחרו באסיפה השנתית הם חברי הועד.
 
נבחר ועד ההנהלה לשילר עסקים וניהול. חברי הועדה הכלכלית שנבחרו באסיפה השנתית הם חברי הועד.
 
מספר המתפקדים למפלגת העבודה לשנת 2003 בקבוצת שילר הוא 181 חברים.
 
נבחר צוות לתגובה במקרי תאונות ברכב הקבוצה.
 
אושרה פניה חיצונית (חברת גבעת ברנר) לשימוש במכבסה למתן שירותי כביסה ללקוחות פרטיים, זאת לאחר שעות הפעילות של המחסן אצלנו.
 
הוקמה חממה מבוקרת העוסקת בטיפוח זרעי עגבניות וכותנה. הבנייה והתפעול על חשבון היזמים - חברת אבג`ין.
 
יום הבחירות לכנסת ישראל בקבוצה הוא יום עבודה לכל דבר.
הועדה הפוליטית מבקשת ליום הבחירות: 6 מכוניות, 11 נהגים, 10 חברים לאיוש קלפיות, 2 חברים לאיוש הקלפי המקומית. המזכירות אישרה את הבקשה.
 
בשיתוף עם מועצה אזורית ברנר הוחל באיוש צוותי חירום למקרי של התקפת טילים.
 
סדר פסח - מחיר מנה בחדר האוכל 7 ש"ח. ילד עד גיל ביה"ס 3.5 ש"ח.
 
לאור הירידה המתמשכת בכמות בבליינים בפאב, הוחלט להעסיק יחצן באופן קבוע.
 
השמירה בלילות אינה מתנהלת כראוי זה זמן רב. החל מ 01.04.03 תתבצע משמרת ראשונה על ידי החברים, משמרת שניה ושלישית על ידי שומר שכיר.
 
גומא אוקו 
 
 
רותם שטוסר 
 
 נאיה ברקן 
 
הוחלט להתקין מערכת הפותחת את השערים על פי זיהוי טלפוני בשערים 3 ו 4.
 
בערב ט"ו באב נבחרו:
האישה הכי יפה בשילר : ציפי שלו
הגבר היפה ביותר בקיבוץ : רועי אביבי
הזוג המאושר ביותר במשק : רותי ושייקה זיגלמן
נראית הכי צעירה לגילה : שוליק מיר
נראה הכי צעיר לגילו : יהודה רבד, אילן טננבאום
האישה הכי מושכת בקיבוץ : דנה עפר
הגבר הכי מושך בקיבוץ : עדי לבקוביץ`
עם מי הייתַ מוכן לצאת לבילוי : יעל קורן
עם מי הייתְ מוכנה לצאת לבילוי : אילון אוקו
 
התקבלו לחברות
אילנה איליה                       שמוליק איליה
ליאת הנאור                        נעם הנאור
סוזאן לבקוביץ`
 
מזכירות:
מזכירה - יעל שור
מרכז משק - יובל שטוסר
בורי אברהם, יהושע אלימה, עדי לבקוביץ`, אילת מוקסי, יוסי עפר, אלונה קרישפין, צור קורן, יהודה רבד.
 
מערכת עלים - שמוליק איליה, רותי אלימה, מיכל קורן, ישי שלו.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות