Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

פרדס 40  - הפרדס שגדל מערבית לבתי הקבוצה ניטע כבר בשנות השלושים, כלל 40 דונם ובו ניטעו עצי אשכולית. עצי אשכולית אחרונים עדיין גדלים ליד הבית של פנחס.

אחרי כמה שנים הרכיב לכטר ולנסיה על העצים בצידה המזרחי של החלקה, כמה עצים ניתן לראות ליד הבית של יאיר.
פרדס 40 היה שייך לפרדס א`, כלל גם את כל שטח גן הירק של רנדי, בריכות הביוב שיובשו בשנת 2014, חלקן עמד על שטח פרדס 40.
חלקים מן החלקה נעקרו עם בנית שיכוני המשפחות, שטח החלקה הצטמצם גם עקב עקירה של אזורים לא מניבים.
על העצים שנשארו הרכיבו מורקוט וסצומות.
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות