Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עלים מס` 38, 28.10.1955
 
הוא היה עני בכוונה, `אסור לאדם להרוויח יותר מהנחוץ לו לפרנסתו`.
  הוא היה פילוסוף, סופר, מורה ועסקן, אבל קודם כל אישיות מזהירה.
  כל מה שיש מן הטוב בין ציוני גליציה וגם קבוצת שילר בכלל זה, יש להודות לאיש הצנוע הזה.
בבואו לארץ, נמשך אחר הנוער ומפלגת הפועלים. ודאי היה בהם מאותם היסודות הטהורים שמשכו את ליבו, כי היה האדם טהור במלוא מובנה של מילה זו.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות